Category Archives: V.A

5.A plány učiva

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k tomu, že od letošního školního roku používáme Office 365, budou i plány učiva  zadávány na teams, kam mají všichni přístup přes svůj mail a heslo. Přeji Vám hlavně hodně zdraví a těším se na naši spolupráci.:-) Soňa Marková

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

5.A: INFORMACE K 30.6.2020

Informace k 30.6.2020:

 • příchod pouze hlavním vchodem (z ulice Brjanská)
 • v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům
 • v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám
 • každý žák musí mít roušku
 • je třeba odevzdat vytištěné a podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu, k vytisknutí zde: čestné prohlášení
 • přineste si desky na vysvědčení a žákovskou knížku (jen ti, kteří ji neodevzdali)
 • učebnice se odevzdávají až v září!
 • rodiče do školy nesmí
 • pokud si pro vysvědčení nepřijdete, je možné vyzvednout ho během prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy

AJ 5.A – skupina Fričová 22.6.-26.6.2020

AJ  5.A – skupina Fričová      

22.6. – 26.6. 2020

 Prosím žáky 5.A o toto učivo LEKCE 20:

PO

učebnice str.148,149/ slovní zásoba zapište si do sešitu slovíčka tuto slovní zásobu a věty:

 

CAMP [kemp] – tábor

SEA [sí] – moře

TO THE SEASIDE [to d sísájd] – k moři

KNOW  [nou] – vědět, znát

TENT [tent] – stan

CABIN [kébin] – srub, (chata)

POSTCARD [poustkárd]  – pohlednice

 

SAY HELLO TO…! [sej helou tu] –  Pozdravuj…..

HAVE A GREAT SUMMER! [hev a grejt samr] – Užijte si léto!

SEE YOU [sí jů] – Na viděnou!

 

Učebnice str. 148,149/ Poslech CD (Pracovní sešit) č.36 – ÚSTNĚ – přečti si a zkus přeložit článek

 

 

 

ST – Učebnice str.160/text zelený rámeček: I LIVE IN PRAGUE  Zkus si přečíst a přeložit text str. 160 ÚSTNĚ

 

 

 

PÁ – Projekt: Na volný list papíru (čtvrtky) nakresli 10 libovolných obrázků. Napiš k nim anglicky název a do závorky napiš fonetickou podobu.

 

Např. MUM [em] [jú] [em]poté tuto fonetickou podobu přečti spolužákům a ať slovíčko zkusí zapsat písmeny a řeknou o které slovíčko se tedy jedná, nebo rovnou český překlad….SOUTĚŽ

 

 

 

Ve zbytku času si můžeš poslechnout anglické písničky Poslech CD Pracovní sešit č.37,38,39.

 

 

YouTube Song:

 

 

 

Děkuji Fričová

 

 

Prosím rodiče,

pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku, či nejasnost ohledně učiva, neváhejte mě prosím kontaktovat na této emailové adrese:

fricova12zs@seznam.cz

Děkuji  Fričová

 

 

 

5.A: plán učiva 22.6.-26.6.2020

Milí žáci,

tak už je to konečně TADY! Poslední týden distanční výuky, vím, že to bylo pro některé z vás velmi těžké, ale protože jsem se mnohokrát přesvědčila, jak jste šikovní, věřím že jste to zvládli. Veliké uznání a poděkování patří i vašim rodičům. Všechny moc zdravím, I. Stehlíková

*Většina z vás mi odevzdala sešity, vypracujte tedy úkoly na papír.


ČJ

1) Opakování – Spojování vět v souvětí:

2) Opakování:

 • učeb. str. 171/ 2a, žáci s PO prvních 6 vět
 • učeb. str. 171/ 3, ústně

3) Opakování:

 • učeb. str. 172 žlutý rámeček ( Stavbu souvětí můžeme naznačit…)
 • učeb. str. 172/ 4. Opiš a zapiš vzorce souvětí, žáci s PO první 4 věty.
 • učeb. str. 172/ 6 b, d, e, f, g, ústně

4) Řeč přímá a nepřímá:

5) Procvičování:

 • učeb. str.173/ 1a, ústně
 • učeb. str. 174/ 2 (za pomoci tabulky…)

6) Sloh:

 • Píšeme inzerát
 • učeb. str. 168, str. 169/ 3, vyber si 1 z možností a napiš inzerát

  7) Čtení:

 • čítanka str.115-117, čl.1914, odpověz ústně na otázky ve žlutém rámečku

MA

Závěrečné opakování: LUŠTĚNKY

1) http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm

2) http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_scitani1.htm

– první řádek, žáci s PO 4 příklady

3) http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_odcitani1.htm

– první řádek, žáci s PO 4 příklady

4)-5) http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zajimava_ma1.htm

6) učeb. 3.díl, Tři oříšky

 • str. 60/2,4
 • str. 61/7

ČS

1) TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY:

 • učeb. str. 40-42, odpověz ústně na otázky str. 42/ 1, 5, 7

2) VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ LÉTA:

 • učeb. str.43-44, odpověz ústně na otázky str. 45/ 1, 2, 4, 5

3) Opakování:

 • Chráníme si své zdraví, přírodní katastrofy. Zapisuj jen písmena odpovědí z nabídky. Učeb. str.76.

 4) Opakování:

 • Dobré rady na prázdniny. Přečti si a zapamatuj. Učeb. str.85.

AJ

 1) Lekce 20:

 • učeb. str. 148-149, napiš a nauč se slovíčka
 • Poslech CD, čl. Summer. Čtení a překlad článku, ústně.

2) Učeb. str. 160 ( I live in Praque…zelený rámeček ). Čti a překládej, ústně.

3) Projekt: Na volný list papíru,čtvrtky nakresli 10 libovolných obrázků, napiš k nim anglický název a do závorky napiš fonetickou podobu slova. Např. mum /emju:em. (We spell).

Milan Kanaloš

 • žákovi byly předány PL z Čj, M, Aj a Čs

 

Organizace závěru školního roku

 

Vyučování v týdnu od 22.-26.6. a 29.6.2020 proběhne podle následujícího modelu:

I.stupeň – denně  7.55-11.35 hod. + ŠD

II.stupeň – úterý 23.6. – 6.roč.-8.30 – 11.15hod.,  středa 24.6.- 7.roč. – 8.30-11.15 hod., čtvrtek 25.6.-8.roč. – 8.30-11.15hod.

(platí pro přihlášené žáky)

Vysvědčení bude vydáváno podle původního rozpisu z 11.6.2020

 

Vydávání vysvědčení se uskuteční  30.6.2020 .

Třídy budou rozděleny následovně:

1)    Třídy   2.A, 3.B, 3.H, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.B, 9.B

v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům

v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám

Třída 3.H se rozdělí na 2 části podle pokynů třídní učitelky.

2)  Třídy 7.A, 7.B budou rozděleny do skupin podle výuky cizímu jazyku:

v 7.55 vydávání vysvědčení skupině p.Šulcové a p.Novákové

v 8.30 skupině p.uč. Lechnýřové

3)  Zbývající třídy půjdou v plném počtu.

1.A, 1.B, 1.C, 1.H. 2.H, 2.C, 3.A, 3.C, 4.H, 5.H, 6.H, 7.H, 8.A, 8.H, 9.A

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

 

AJ 5.A – skupina Fričová 15.6.-19.6.2020

AJ  5.A – skupina Fričová      

15.6. – 19.6. 2020

 Prosím žáky 5.A o toto učivo LEKCE 19:

PO

učebnice str.144/ slovní zásoba zapište si do sešitu slovíčka tuto slovní zásobu

 

TRIP – výlet

OUT [aut] – ven

RAT [ret] -krysa

LADY [lejdy] – paní

HIPPO [hipou] – hroch

GIRAFFE [džiraf] – žirafa

ELEPHANT [elefnt] . slon

RHINO [rájnou] – nosorožec

 

Učebnice str. 144,145/ Poslech CD č.35

Zopakujte si spelling písmen (Abeceda)

ABECEDA

A [ej]                      H [ejč]                    Q [kjů]

B [bí]                      I [áj]                        R [ár]

C [sí]                      J [džej]                    S [es]

D [dý]                     K [kej]                    T [tý]

E [í]                        L [el]                       U [jů]

F [ef]                      M [em]                     V [ví]

G [dží]                    N [en]                      W [dabljů]

                               O [ou]                      X [ex]

                               P [pí]                       Y [váj]

                                                               Z [zí] nebo [zed]

 

Abeceda songs ZDROJ:

 

 

 

 

 

ST – Učebnice str.145/text: Zkus si přečíst a přeložit text str. 145 ÚSTNĚ

 

Napiš své jméno a příjmení do sešitu školní a pod každé písmeno napiš jeho fonetickou podobu (výslovnost v závorce) Příklad:

Jana Fricova

a napíši [džej] [ej] [en] [ej]           [ef] [ár] [aj] [sí] [ou] [ví] [ej]

POZOR v anglickém jazyce nemají háčky a čárky u písmenek, jako u nás.

Zkus si své jméno pak přečíst vyspelované….to znamená závorky po sobě….pokud bys někomu diktoval své jméno anglicky, mělo by to být tak, jak ho nyní čteš v závorkách, aby ho mohl správně napsat…

 

 

PÁ – Pracovní sešit str.96 Nauč se slovíčka a názvy zvířat ze ZOO …. zkus si vzpomenout ještě na další slovíčka, která v pracovním sešitě nejsou. Můžeš je najít ve slovníku na internetu, nebo na tomto zdroji:

 

 

Děkuji Fričová

 

 

Prosím rodiče,

pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku, či nejasnost ohledně učiva, neváhejte mě prosím kontaktovat na této emailové adrese:

fricova12zs@seznam.cz

Děkuji  Fričová

5.A: plán učiva 15.6.-19.6.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

dne 16.6. 2020 v době od 15:30 do 16:30 budou všichni žáci odevzdávat své práce za dobu distanční výuky. Zároveň budu vracet finanční prostředky, které jsem od dětí vybrala na akce, které nemohly být z objektivních důvodů zrealizovány. V rámci hygienických nařízení je zakázán vstup do areálu školy, proto Vás budu očekávat před hlavním vchodem. Pro děti budou připraveny pomůcky na Tč, cvičební úbor a přezůvky. Učebnice se budou odevzdávat na začátku příštího školního roku.

Důležité! Nezapomeňte přinést žákovské knížky (archivují se ve škole ). Už se na Vás všechny moc těším a pevně doufám,že vše proběhne bez problémů.                                                                        I.Stehlíková


ČJ    

1) Opakování – PS str. 80 ( 3. čtvrtletí)

 • opiš cvičení a v prvních třech větách urči číslicí nad slovem slovní druh. Žáci s PO v prvních dvou větách.
 • vyznač zákl. skladební dvojice v celém cvič., všichni.

2) Opakování – PS str. 80 ( 3. čtvrtletí)

 • vypiš pod sebe všechna podst.jm. a urči: pád, rod, číslo a vzor. Žáci s PO z prvních 3 vět.
 • najdi všechna přídav.jm. a urči jejich druh (měkké x tvrdé), přiřaď vzor, ústně.

3) Opakování – PS, str. 80 ( 3. čtvrtletí)

 • vypiš ze cvičení všechna slovesa a urči : osobu,číslo, čas a způsob.
 • PS, str. 70, cv.3. Žáci s PO ústně.

4) Opakování – věta jednoduchá x souvětí   

 5) Opakování – PS str. 71,c v. 2a, b

 • PS, str. 73, cv. 2, pište jen vhodný podmět ze závorky

6) Opakování – uč. str. 167  Ověříme, co už umíme, ústně.

7) Čtení – Napiš, jakou knihu (knihy) jsi za dobu distanční výuky přečetl/a. Uveď název a jméno autora.


AJ

1) Lekce 19

 • uč. str.144, napiš do slovníčku a nauč se slovíčka
 • PS str. 94 

2) The school trip

 • uč. str. 144-145, poslech CD, čtení a překlad čl.
 • PS str. 95 / 4b, c, d, e

3) We are spelling – napiš svoje jméno a příjmení a pod každé písmeno napiš jeho fonetickou podobu. Např. I / ai

 • PS str. 96In the ZOO -slovní zásoba, napiš do slovníčku názvy živočichů, která v lekci 19 nejsou

MA

– pracujeme se 3. dílem učebnice

1) Opakování:

 • str.43, cv.4, žáci s PO 2 sloupečky
 • str. 43, cv. 7

2) Opakování:

 • str. 45, cv. 1 ústně, cv. 2  písemně
 • str.45, cv. 8- sl. úloha

3) Opakování:

 • str. 46, cv. 2, žáci s PO 1 sloup.
 • str. 46, cv. 8, jen modré příklady

4) Slovní úlohy, žáci s PO nemusí mít zápis:

a) Stavba dálnice dlouhé 32 784 m probíhala ve 4 stejných etapách. 3 etapy jsou již dokončeny. Kolik m dálnice je potřeba ještě dobudovat?

b) Krysa má průměrně 5krát do roka po 8 mláďatech. Žije asi 6 let. Kolik potomků za tuto dobu přivede na svět?

c) V Antarktidě žije asi 286 000 tučňáků císařských. Průměrná hmotnost 1 tučňáka je 38 kg. Jakou hmotnost mají všichni tučňáci císarští?

5) Vypočítej a ověř zkouškou:

 • 132 163 : 24
 • 482 274: 51

Doplň chybějící čísla:

 • 320 248 +… = 320 368
 • 470 450 + …. = 470 763
 • 180 560 – …. = 180 235
 • 4 200 832 – ….= 4 200 61

6) Geometrie:

Sestroj obdélníky,pro které platí:

 • /AB/ = 3cm, /BC/ = 4cm
 • /AB/  = 25 mm,/BC/ = 38 mm

Vypočítej jejich obvody a obsahy.


ČS

1) Opakování – PS str.22

2) Směřujeme k samostatnosti – učeb. str. 36-37

3) Opakování – PS str. 23, cv. 2, 3, 4 (nápověda k doplnění mapy, učeb.str.40)

4) Opakování – PS str. 24


Milan Kanaloš

ČJ

1. Už bys měl umět vyjmenovaná slova po B . Teď se nauč vyjmenovaná slova po L .

· slyšet

· mlýn

· blýskat se

· polykat

· plynout

· plýtvat

· lýko

· lýtko

· lyže

· vzlykat

· plyš

· lysý

· pelyněk

2. Doplň do vět vhodná slova : ( sl-šeli, zabl-sklo, l-ška, l-dské, ml-n, bl-zko, ml-nský)

Uši máme abychom dobře ___________ . Bystrouška je chytrá ____________ . Najednou se __________ . Lidka byla _________ lesa. Važ si _________ práce. Strýc koupil starý ___________ . Byl v něm ještě ___________ kámen.

3. Opiš a doplň chybějící písmena : ( i-í, y-ý)

L- ška, l-že, ml-n, l-ják, L-bor, l-tko, vel-ký, bl-skat se, l- monáda, pel-něk, pl-šový, upl-ne, vzl-kat, l-skový oř- šek, nedosl-chavost, b- lina, bab-čka, l-ko, nepl-tvej, L-sá hora, ml-nice, b-č, kob-lka, byl-na, sb-ječka, b-tva, ob- čejný.

4. Doplň , opiš do Š sešitu ( i-í, y-ý) :

To je nesl- chaná událost. Slunný b- t je zdravý. Snad nechceš toho psa b- t ? Upl-_nulý čas se nevrátí. Netopýří let je nesl- šný. Sb- ráme léčivé b-liny. Vyb- lím zeď v pokoji.

5. Seřaď slova podle abecedy :

Praha, Slunce, Kladno, Příbram, Písek, Plzeň, Brno, Rakovník, Slaný, Mělník, Aš, Krkonoše, Šumava, Čáslav, Znojmo, Jihlava, Ostrava.

6. Doplň písemně : Kde pracují ?

· Horníci pracují v ____________ .

· Dělníci pracují v ____________ .

· Lékaři pracují v ____________ .

· Učitelé pracují v ____________ .

· Prodavačky pracují v ____________ .

7. Přepiš psacím písmem :

Dlouho pršelo. Sklep zaplavila voda. Brzy bude teplo. Slunce vše vysuší.


Ma

1. Převeď jednotky objemu : ( 1hektolitr = 100 litrů), ( 1 hl = 100 l )

· 5 hl = _____ l

· 100 l = _____ hl

· 800 l = _____ hl

· 1000 l = ______ hl

· 4 hl = _____ l

2. Napiš číslicemi :

· šest set pět – _______

· dvě stě dvacet osm – ________

· devět – ________

· třicet sedm – ________

· osmdesát – ________

· sto dvacet dva _________

3. Vypočítej a napiš odpověď :

a) Do cisterny se vejde 5 hl benzínu. Kolik je to litrů ?

b) V pondělí se v obchodě prodalo 56 kg brambor. V úterý se prodalo o 7 kg méně. Kolik kg brambor se prodalo v úterý ?

4. Vypočítej písemně :

54 + 30 =

76 – 7 =

120 + 130 =

62 + 9 =

85 + 46 =

81 – 8 =

5. Napiš správně pod sebe a odečti :

400 – 125

700 – 438

900 – 853

600 – 280

800 – 647


ČS

1. Opakování: doplň pracovní list


AJ

1. Opakování – opiš a přelož :
    blue shoes –
    red trousers –
    a pink skirt –
    a green shirt –
    red shoes –
    a blue jacket –
2.  Nakresli postavu chlapce a dívky. Oblékni je podle popisu:
     This is John. He has a green shirt, red trousers and blue shoes.
     This is Jane. She has a pink skirt, a blue jacket and red shoes.
3.  Odpověz písemně na otázky:
     What is your name ?
     How old are you ?
     Do you like ice cream ?
     Can you dance ?

5.A: INFORMACE PRO RODIČE

Milí žáci, vážení rodiče,

dne 16.6. 2020 v době od 15:30 do 16:30 budou všichni žáci odevzdávat své práce za dobu distanční výuky. Zároveň budu vracet finanční prostředky, které jsem od dětí vybrala na akce, které nemohly být z objektivních důvodů zrealizovány. V rámci hygienických nařízení je zakázán vstup do areálu školy, proto Vás budu očekávat před hlavním vchodem. Pro děti budou připraveny pomůcky na Tč, cvičební úbor a přezůvky. Učebnice se budou odevzdávat na začátku příštího školního roku.

Důležité! Nezapomeňte přinést žákovské knížky (archivují se ve škole ). Už se na Vás všechny moc těším a pevně doufám,že vše proběhne bez problémů. I.Stehlíková