Category Archives: IV.B

4.B – HV

Dobrý den milé děti, opět vám posílám učivo z hudební výchovy na další období. Ve zpěvníku si najděte stranu 41 a přečtěte si jak rozdělujeme hudební nástroje do nástrojových skupin. Až se opět sejdeme ve škole, budeme jednotlivé hudební nástroje poslouchat.

Na straně 51 se naučte slova písně- Už ty pilky dořezaly.

Přeji vám hodně zdraví Eva Důbravová

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

4.B Hudební výchova

Dobrý den milé děti, vzhledem k tomu, že stále pokračuje online výuka , i já vám musím zadat úkoly.Vím, že toho máte hodně z hlavních předmětů, tak jenom trochu opakování teorie, kterou jsme probírali.

Zopakujte si noty podle délky trvání, (máte v sešitě) a dvoudobý a třídobý takt- uč. str. 39.

Zopakujte si také slova písní, které jsme se učili- Znám já jeden krásný zámek, My pluli dál, Išla Marina.

Naučte se slova písně Už ty pilky dořezaly- uč. str. 51

Přeji vám všem hodně zdraví Eva Důbravová

4.B – domácí práce

ČJ
 • PS str. 44/5
 • PS str. 45/5
 • PS str. 46/1a, b
M
 • učebnice str. 48/9 (piš do 2 sloupečků, pamětně!)-žáci s PO-10 příkladů
 • PS str. 35/4 (žáci s PO-2 tabulky)
AJ
 • učebnice str. 58 – are-is, am-are

Úkoly posílejte do soboty do 15:00 hod., děkuji, IS

publikováno v 4.B / Obecné v 14. 1. 2021 8:53

4.B – domácí práce

ČJ
 • PS str. 45/2a, 3
M
 • PS str. 35/1
 • PS str. 35/2
 • Tobík+Janička: učebnice str. 33/4, 33/5 (4 příklady)
ČS (přírodověda)
publikováno v 4.B / Obecné v 13. 1. 2021 10:20

4.B – domácí práce

ČS-přírodověda
 • PS str.13/3
ČJ
 • PS str.44/1a, 2
M
 • do MD-učebnice str.48/3,4
AJ
 • PS str.53

Do středy 13.1. do 15:00 hod..

publikováno v 4.B / Obecné v 12. 1. 2021 10:27

4.B – domácí práce

ČJ
 • Naučit se vzory rodu středního
 • Ústně: PS str. 44/4, učebnice str. 68/1
 • Příprava na kvíz-pád, rod, číslo
M
 • Opakovat jednotky dělky, hmotnosti, času (bude kvíz)
VL
 • Přečíst a naučit-učebnice str. 29, 30 (kvíz ve čtvrtek)

Přepiš do ČJ Š

      

 

publikováno v 4.B / Obecné v 11. 1. 2021 10:02

4.B – domácí práce

Příprava na kvízy:
 • ČJ-určování rodu a čísla
 • AJ-zájmena, číslovky
ČJ
 • PS str. 43/1a, b, d
 • PS str. 43/2a, b
 • PS str. 43/3
M
 • do domácího sešitu: učebnice str. 34/7, 9 (řaď rovnou podle velikosti)
ČS
 • PS (vlastivěda) str. 16
AJ
 • do domácího sešitu: učebnice str. 54/8 pouze! věty s doplněnými zájmeny (…)

Odeslat do soboty 9.1. do 15:00 hod., děkuji, IS

publikováno v 4.B / Obecné v 7. 1. 2021 8:45

4.B – domácí práce

ČJ
 • připravit ústně: ​učebnice str. 65/4a, PS str. 43/1
 • naučit se pádové otázky
M
 • PS str. 29/6, str. 30/8

Odeslat do čtvrtka do 17:00 hod., děkuji, IS

publikováno v 4.B / Obecné v 6. 1. 2021 9:15

4.B – učivo 5.1.2021

ČJ

opakovat (ústně):

 • rod, číslo
 • ukazovací zájmena
 • životnost a neživotnost u slov: drak, sněhulák, hmyz, pekař

učebnice:

 • str. 63/4a, b – ústně
 • str. 63/5a – ústně

M

do školního sešitu:

 • diktát násobilky (7 příkladů na násobení, 7 příkladů na dělení)
 • vypočítej + ZK: 38 425 : 7 = , 63 501 : 8 =

AJ

ústně:

 • časování „to be“, „to have“, „to like“
 • čtení a překlad čl. Winter (str.52)
 • čtení a překlad čl. str. 53

do středy do 17:00 hod.:

 • ČJ- učebnice str. 63/5b 
 • M- do domácího sešitu: zaokrouhli na tisíce a desetitisíce: 52 104, 102 333, 86 597, 336 541
 • AJ- PS str. 52 – zapsat slovíčka do slovníčku, vypracovat My project