Category Archives: III.H

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

Provoz hokejových tříd-upřesnění

Upřesnění informace ke  školní družině:

Nutnost vyzvednutí žáka do 15.00 hod.  platí pouze pro den, kdy je  autobus odváží  na zimák (měli mít trénink). 

V ostatních dnech chodí do ŠD podle času, který jste uvedli na přihlášce.

Žáci, kteří měli mít ranní trénink, mohou nastoupit do ŠD  (6.00-7.40 hod.). 

Tato opatření platí do odvolání (zasedání vlády 12.10. může vše změnit).

 

Informace pro hokejové třídy 1.-9.roč. / 12. – 23.10.2020

V době krizového opatření v souvislosti s tréninky (školní i oddílové jsou zrušeny) platí následující pokyny:

I.stupeň

  • nástup do školy vždy od 7.55 hod
  • v době školního tréninku se bude vyučovat jiný předmět, dále žáci pokračují podle původního rozvrhu (výjimka je 12.10. pro 5.H – končí v 11.35 hod.)
  • po vyučování odchod na oběd, do školní družiny nebo domů (žádný svoz na zimní stadion nebude)
  • děti ze školní družiny si rodiče vyzvednou nejpozději v 15.00 hod.

II.stupeň:

  • místo ranních školních tréninků zůstávají žáci doma, do školy přijdou až na 9.40 hod.
  • zimní stadion je uzavřen, svozy autobusem se nekonají
  • po skončení vyučování odchází žáci na oběd a domů

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

3.H AJ Fričová 22.6.- 26.6.2020

AJ  3.H – Fričová

22.6. – 26.6. 2020

Prosím  3.H. o toto učivo: Tento týden zopakovat lekce 27 ABECEDA

POÚSTNĚ Pročtěte si abecedu a zopakujte její výslovnost …..můžete třeba každý zkusit abecedu anglicky přeříkat před třídou. Zopakujte si také třeba formou písničky z Pracovního sešitu nebo YouTube.

 

ABECEDA

A [ej]                      H [ejč]                    Q [kjů]

B [bí]                      I [áj]                        R [ár]

C [sí]                      J [džej]                    S [es]

D [dý]                     K [kej]                    T [tý]

E [í]                        L [el]                       U [jů]

F [ef]                      M [em]                     V [ví]

G [dží]                    N [en]                      W [dabljů]

O [ou]                      X [ex]

P [pí]                       Y [váj]

Z [zí] nebo [zed]

(Učebnice str. 116,117/písnička – poslech č. 36 CD v pracovním sešitě.)

Abeceda písničky YouTube:

 

 

Mix abeceda:

Zkus si napsat do sešitu školní jméno svého kamaráda (příjmení nemusíš) a zkus jeho jméno zapsat anglickou výslovností . Poté kamarádům výslovnost písmenek přečti a schválně jestli někdo řekne, jaké české jméno říkáš…..

Místo Jana tedy kamarádům řekneš [džej] [ej] [en] [ej]

   a schválně zda uhádnou, že je to Jana….Samozřejmě si vyber jméno svého kamaráda. Můžeš mít k tomu otevřený sešit s anglickou abecedou, jako nápovědu.      

Jana a napíši [džej] [ej] [en] [ej]

TOM a napíši [tý] [ou] [em] a řeknu kamarádům ať zkusí zapsat….

 

Ve zbytku času si zahrajte třeba nějakou hru…..například tleskanou na anglická slovíčka.

 

ČT – Pracovní sešit -str. 107-109 Zkus vyplnit cvičení na straně 107,108,109 a obodovat se hvězdičkami podle zadání na začátku. Můžeš zhodnotit co ti jde, co jsi pozapomněl a co by sis měl zopakovat. Pak si můžeš obrázky vybarvit….

 

PÁ – zahrajte si třeba tleskanou slovíčka,

 

nebo hádání zvířátka (nebo jiná slovíčka) za tabulí.

Jeden žák za tabulí nakreslí tajně zvířátko co umí říci anglicky. Ostatní žáci se hlásí a zkoušejí hádat (určete počet žáků například 4), které zvířátko nakreslil. Samozřejmě anglicky.Kdo se trefí má bod.Pokud se ze 4 žáků netrefí nikdo, má bod, ten kdo kreslil na tabuli, protože zástupci třídy zvířátko neuhodli.

 

Nebo počítání had po sobě v lavicích a kdo nebude vědět, tak vypadává a stoupne si, až zůstane jen jeden.

 

Nebo si poslouchejte anglické písničky a kreslete při tom obrázky…Prostě dělejte co budete chtít…..

 

Děkuji Fričová

 

Prosím rodiče,

pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku, či nejasnost ohledně učiva, neváhejte mě prosím kontaktovat na této emailové adrese:

fricova12zs@seznam.cz

 

Děkuji Fričová

 

3.H úkoly 22.6.-26.6.

Všechny Vás moc pozdravuji a posílám úkoly na poslední týden. Budeme hlavně opakovat a dopisovat v pracovním sešitě, to co jsme ještě neudělali.

Čj- PS- str. 56- 63

Uč. – do str.124

Ma- procvičovat pamětné a písemné početní výkony, slovní úlohy.

PS- dokončit cvičení, která chybí

Geometrie- str.40 cv. 1,2

str.43 cv. 1,2,3,4

Pracuj podle učebnice str. 50

str. 46 cv. 1,2,3,4

str. 48 cv. 1,2,3,4,5 a,b

ČS- PS- str. 57- 60

Uč. – str. 80- 86- přečíst

Těším se, až se uvidíme 30.6. v 8,30. Prosím nezapomenout žákovskou knížku.

S pozdravem Důbravová