Category Archives: III.C

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

Organizace závěru školního roku

 

Vyučování v týdnu od 22.-26.6. a 29.6.2020 proběhne podle následujícího modelu:

I.stupeň – denně  7.55-11.35 hod. + ŠD

II.stupeň – úterý 23.6. – 6.roč.-8.30 – 11.15hod.,  středa 24.6.- 7.roč. – 8.30-11.15 hod., čtvrtek 25.6.-8.roč. – 8.30-11.15hod.

(platí pro přihlášené žáky)

Vysvědčení bude vydáváno podle původního rozpisu z 11.6.2020

 

Vydávání vysvědčení se uskuteční  30.6.2020 .

Třídy budou rozděleny následovně:

1)    Třídy   2.A, 3.B, 3.H, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.B, 9.B

v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům

v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám

Třída 3.H se rozdělí na 2 části podle pokynů třídní učitelky.

2)  Třídy 7.A, 7.B budou rozděleny do skupin podle výuky cizímu jazyku:

v 7.55 vydávání vysvědčení skupině p.Šulcové a p.Novákové

v 8.30 skupině p.uč. Lechnýřové

3)  Zbývající třídy půjdou v plném počtu.

1.A, 1.B, 1.C, 1.H. 2.H, 2.C, 3.A, 3.C, 4.H, 5.H, 6.H, 7.H, 8.A, 8.H, 9.A

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

 

3.C 8.6.-12.6.

Pondělí

AJ zazpívejte si píseň ABCD učebnice str. 116,117 + PS 104,105  – vybarvi si písmena  podle učebnice

Zahrajte si na restauraci; procvičuj si aj na různých webových stránkách

Procvičování slovíček z 2.ročníku – odpočinková aktivita

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/?cc=cz&selLanguage=cs

M PS dokonči str. 5; 7/1-4; opakování ručičkové a digitální hodiny

ČJ – PS 7 + učebnice 109-111

opakování vyjmenovaná slova

ÚTERÝ

M – opakování dělení se zbytkem; násobení např.3×17

PS dokončit str. 7

ČJ  učebnice str. 112 + PS 71; opakování vyjmenovaná slova

Čítanka 117-119

ČaS výpisky učebnice 72,73

STŘEDA

ČJ – slovesa – infinitiv učebnice str. 113; ústně 113/3a; PS 71

čítanka 120-122

M  opakování dělení se zbytkem, násobení dvouciferných čísel

Dokončit PS – cokoliv vám chybí (projděte si sešit od začátku a dopočítejte); naučit se odříkávat násobilku (0x2 je 0; 1×2 je 2; 2×2 jsou 4,…)

AJ – PS 107-109

ČTVRTEK

M PS str.48 – nejprve si s dětmi udělejte na papír, vyhledejte v učebnici co nevíte, zopakujte učivo geometrie ( uč. 108-131). Potom děti nechte stránku udělat samostatně – je to kontrola pro Vás, co děti umí (nebo by měly umět)

Opakování dělení se zbytkem, násobení víceciferných čísel

ČJ  Opakování vyjmenovaná slova; PS 72 – slovesa

ČaS výpisky učebnice 74 – typy plodů; uč. str.75 – dělení rostlin ; rozdělení plané rostliny

Nakresli a popiš list jednoduchý (např. lipový list podobný psacímu písmenu s) –  čarou připište, kde je řapík a kde čepel

nakresli list jednoduchý bez řapíku – přisedlý rovnou na stonek

nakresli list složený – např. list ořešáku

PÁTEK

ČJ – opakování slovní druhy; PS str.73; 75/5

AJ – WOW English opakování; ovoce, zelenina, hudební nástroje, nábytek

M – opakování geometrie; všechno učivo 3.třídy

 

Třídní schůzky se nekonají

Vzhledem k současným opatřením  se dne 11.6.2020  ruší naplánované třídní schůzky zákonných zástupců 1.-8.roč.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

3.C úkoly 1.6-5.6.

Pondělí

ČJ PS 67 – opakování – pod.jm.

M PS 34/1,2,6 + procvičování dělení se zbytkem, +- do 1000 i písemně (pod sebou)

AJ PS 100,101 – opakování co jsem se zatím naučili + opakování spelling

Úterý

ČJ  opakování pod.jm.

M PS 6/1-6; opakování dělení se zbytkem, opakování násobky,

ČaS – živá příroda – rostliny výpisky str. 68,69 + nakreslit obrázek str. 68 – výživa rostlin – fotosyntéza; str.69 – dýchání rostlin

Středa

ČJ – opakování pod.jména vlastní a obecná – psaní velkých písmen – učebnice str.86,87; písemně 87/6 – přepis a pak jako diktát pouze spojení pod.jmen (např. město Šumperk,…)

AJ napsat a naučit slovíčka str. 112,113 učebnice + pusťe si správnou výslovnost na slovníku  z PC

např. https://dictionary.cambridge.org   (slovíčko napište do bílého pole (Search English), google překladač

https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs

čtení učebnice str. 108,109 – čtení ; PS str. 102

poslech a opakování: https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk

M procvičování dělení se zbytkem, násobilka, +- do 1000

PS dokončit str. 34; 3/1,5

ČTVRTEK

ČJ – SLOVESA učebnice str. 106,107 – zapamatuj si žlutý rámeček

PS str. 68, 69/1

Čteme s porozuměním každý den 96,97

ČaS výpisky str. 70,71

M opakování násobilka, dělení se zbytkem, násobení dvouciferných čísle jednociferným (5×15);

PS 3/2,4   4/4,6

PÁTEK

ČJ SLOVESA učebnice str. 108 jednoduché a složené slovesné tvar

69/2-5

Písanka str.6; čítanka str. 117-119

Aj PS 103; čtení učebnice str. 112,113

PÍSEŇ https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

poslech a opakování: https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk

M opakování dělení se zbytkem, násobení (3×36)

PS  4/3,2    5/1,2,6