Category Archives: III.B

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

3.B Učivo 22.-30. 6.

Zdravím mílí žáci a rodiče,

je před námi posledních sedm dní školní docházky a pak už hurá prázdniny. Určitě se všichni těšíte. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří vzorně plnili úkoly a velké díky rodičům a prarodičům za výbornou spolupráci. Někteří si ty prázdniny prodloužili a nespolupracovali vůbec. Vzhledem k tomu, že si většina z vás kufříky a ostatní věci vyzvedli v minulých dnech a zbylo tam jen opravdu málo kufříků, ruším následující středu, kdy jsme si měli tyto věci předat. Těch zbylých pár předám dětem při vydávání vysvědčení. Nezapomeňte prosím všichni donést žákovské knížky v den vysvědčení a čestné prohlášení. V tento den budu také vracet dětem odevzdané úkoly ke kontrole.

Důležité informace k školní družině:

– do ŠD přihlašujete dítě každý školní rok znovu, nepostupuje
automaticky
– přednost mají děti zaměstnaných rodičů, 1.- 4.třída
– pro příští rok se podávají přihlášky – osobně do kanceláře,
elektronicky nebo poštou
– termín podání přihlášek je pouze ve dnech 19.-27.srpna 2020
– formulář přihlášky je na stránkách školy: www.12zskladno
– je oboustranný, vyplňte pozorně
– přihlášky podané po 27.8. nebudou přijímány

Český jazyk: 

Vše jsme zvládli, takže už jen dopracujte cvičení v pracovních sešitech. Věnujte se ještě poslední kapitole „slovesa“ – zvratná slovesa, infinitiv, jednoduchý a složený tvar a určování osoby, čísla a času. Kdo všechno chápe dobře a nechce se nudit, koukněte na pády podstatných jmen. Ty jsme už vynechali, ale určitě si tím ulehčíte začátek dalšího školního roku – dobrovolné.

Procvičujte:

vyjmenovaná slova + předpony VY, VÝ

slovní druhy – 10 druhů – vyjmenovat je. Nejvíce se věnujte podstatným jménům (rod, číslo) a slovesa (osoba, číslo, čas). Dále zájmena – ukazovací, osobní, přivlastňovací a předložky a spojky. Pracovní sešit jsme zvládli celý vyplnit, pracujte tedy s učebnicí.

Nezapomínejte na čtení a zkuste napsat občas nějaké vyprávění, dopis. Myslete na vaše časté chyby: jaké je písmeno na začátku věty, že věta je něčím ukončena. jaké písmeno se píše ve vlastních podstatných jménech, před spojkami se píše čárka nebo věty odděluje pouze samotná čárka a na tvrdé a měkké souhlásky.

——————————————————————————————————————————————————————-

Matematika: Také dopracujte cvičení v pracovním sešitě

-pamětné + – do 1000

-písemné + – do 1000

-malá násobilka (umět vyjmenovat násobky)

-dělení a násobení mimo obor

-dělení se zbytkem

-násobení a dělení 10, 100 (přidáváme a ubíráme 0)

-jednotky hmotnosti, objemu, délky

-zopakujte si i geometrii – úsečka, přímka, útvary v rovině (čtverec, obdélník, trojúhelník) a tělesa

——————————————————————————————————————————————————————-

Člověk a jeho svět:

Zbývá poslední látka HOUBY a pak už jen opakování. Nakreslete houbu=plodnice z učebnice do sešitu, popište ji podle obrázku a přečtěte si celou kapitolu. Poté vypracujte opakování.  Pozorujte léto, jak vše kvete, jaké plody vidíme kolem sebe, stromy listnaté i jehličnaté a keře, pozor na ty jedovaté-vraní oko čtyřlisté a rulík zlomocný. Zkuste pojmenovávat květiny na louce a bylinky.

——————————————————————————————————————————————————————-

 Anglický jazyk: 

Probrali jsme úplně všechno i pracovní sešit máme celý vypracovaný. Věnujte se opakování, hlavně slovní zásobě, ať můžete tvořit krátké věty. Máte CD, můžete si občas i zazpívat anglickou píseň.

Opakování platí až do 30.6., už mi nic neposílejte. K procvičování využijte i webových stránek, které jsem tu několikrát zmiňovala ke všem předmětům. Pěkný deštivý víkend, mějte se hezky. Křivánková

Organizace závěru školního roku

 

Vyučování v týdnu od 22.-26.6. a 29.6.2020 proběhne podle následujícího modelu:

I.stupeň – denně  7.55-11.35 hod. + ŠD

II.stupeň – úterý 23.6. – 6.roč.-8.30 – 11.15hod.,  středa 24.6.- 7.roč. – 8.30-11.15 hod., čtvrtek 25.6.-8.roč. – 8.30-11.15hod.

(platí pro přihlášené žáky)

Vysvědčení bude vydáváno podle původního rozpisu z 11.6.2020

 

Vydávání vysvědčení se uskuteční  30.6.2020 .

Třídy budou rozděleny následovně:

1)    Třídy   2.A, 3.B, 3.H, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.B, 9.B

v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům

v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám

Třída 3.H se rozdělí na 2 části podle pokynů třídní učitelky.

2)  Třídy 7.A, 7.B budou rozděleny do skupin podle výuky cizímu jazyku:

v 7.55 vydávání vysvědčení skupině p.Šulcové a p.Novákové

v 8.30 skupině p.uč. Lechnýřové

3)  Zbývající třídy půjdou v plném počtu.

1.A, 1.B, 1.C, 1.H. 2.H, 2.C, 3.A, 3.C, 4.H, 5.H, 6.H, 7.H, 8.A, 8.H, 9.A

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

 

3.B INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

ve středu 24.3. v době 11:45 – 13:00  budou k dispozici všechny pomůcky TČ (kufříky), cvičební úbory a přezůvky. Vstup do školy není možný v rámci hygienických zaopatření, proto vás budu čekat před školou se všemi věcmi.

Důležité: Žádám o odevzdání žákovských knížek, které se zde archivují, dále všech vypracovaných úkolů, kteří je ještě nedonesli.

Informace k vysvědčení: V rámci hygienických opatření se v naší třídě budou rozdávána vysvědčení na dvě etapy. První budu předávat chlapcům a to od 7:55 – 8:20, ti poté odchází a děvčatům 8:25 – 8:40. Učebnice se budou odevzdávat až v září.

Budu se na Vás těšit, Křivánková.

3.B Učivo 15.-19.6.

Dobrý den rodiče a děti, máme před sebou poslední dny učení, tak ještě chvilku vydržíme a zopakujeme si učivo. Děkuji za zasílání úkolů, pracujete výborně, také děkuji rodičům za spolupráci a odevzdané úkoly.

Někteří se stále neozvali.

ČJ – PS 66 – celá strana kromě cvičení 3, zde nevyplňujeme v tabulce pád

PS – 67/ 1, 2, 3- opakování s vílou

SLOVESA – Víme, že to jsou děje osob, zvířat, věcí = KDO CO DĚLÁ

Podíváme se na ně ještě před prázdninami. U sloves určujeme osobu, číslo a čas. Pročtěte si v učebnici vždy žluté rámečky, poté pracujte v PS, práci se slovesy si rozložte až do konce školního roku.

žluté rámečky: uč- 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113

PS 68 – 72..pracuj pomalu, čemu neporozumíš, to se doučíme v září.

https://www.youtube.com/watch?v=xCbZ3AYmnwU


M – PS 36/počítej příklady

Písemné násobení: opět s ním budeme pracovat po zbytek školního roku, je to velmi jednoduché. Uč. str. 45/1 – je zde názorně ukázáno, jak na to. Musíme vždy začínat odspoda a zprava.

Př.: 12.3..piš jednotky pod jednotky, na to pozor a počítám 3.2=6 , napíšu pod linku pod jednotky 6 a počítám dál 3.1=3, před 6 pod desítky napíšu 3 – výsledek je tedy 36. Když jdu přes desítku, musím si ji vždy držet stejně jako u písemného + a -.

Př.: 14.4 …4.4=16 ( píšu jen 6 a tu jednu desítku si držím), dále 4.1=4 + ta 1, co si držím a je to 5, takže výsledek je 56.

Zkus si na příkladech:

uč-45/2

uč-46/8a, 11, 12

PS 34/4, 5

Geometrie: Zkusíme si kružnici, komu zase nepůjde, doučíme v září.

uč 44/ pročti si

PS 41, 42/ celá strana

PS 40/ hraj si ve čtvercové sítí dle zadání – to umíme


ČS – uč 75 – 79 – čti pozorně, sleduj plané rostliny až po okrasné

PS 54, 55/ celé strany

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html – vyzkoušej si hravě, co víš o rostlinách


AJ – PS 104 – 105/ abeceda, zazpívej si ještě abecedu a vybarvi písmena dle zadání

PS 106/ projdi si ještě abecedu a vypracuj cv. 1, 2

uč. 120-121 – zopakuj si ústně obě strany


Mějte se hezky, pěkně ještě chvilku pracujte a užijte si teplý víkend. Křivánková.