Category Archives: III.A

Výtvarná soutěž 1. stupně

Ve středu  22.5. proběhla v naší škole výtvarná soutěž na téma Džungle. Děti vytvořily mnoho pěkných obrázků, ta nejhezčí díla si můžete prhlédnout pod článkem. Nejlepší výtvory budou zaslany do soutěže DDM Slaný se stejným názvem Džungle.

Velikonoční dílničky

V úterý 26.3. pořádal první stupeň s příspěvkem Rady rodičů Velikonoční dílničky. Ve 3. pavilonu bylo připraveno 13 pracovišť, na kterých si děti s pomocí rodičů, učitelů a asistentů mohly vytvořit spoustu velikonočních výrobků. Ve třídách si zdobily perníčky, jarně pomalovaly skleničky, upletly pomlázku, vyrobily několik variant kuřat a zajíčků, různé stojánky na vajíčka a motýlka z polínka. U vchodu bylo k dispozici drobné občerstvení. Zúčastnilo se přes 80 rodin a všichni odcházeli se spokojeným úsměvem a rukama plnýma velikonočních dekorací.

 

Vánoční dílničky

Ve středu  6.prosince se odpoledne sešlo mnoho rodičů, žáků 1. stupně a jejich sourozenců ve škole, kde pro ně paní učitelky připravily „Vánoční dílničky“. Akce trvala 2 hodiny a po celou dobu v pavilonu panoval čilý pracovní ruch a vánoční nálada. Děti si vyráběly vánoční zvonky, hvězdičky, ozdoby z barevy na sklo,  vánoční přáníčka, svícínky, andělíčky z vlny, vánoční stromky z ruliček od toalet. papíru a zdobily si perníčky a ozdoby z moduritu. Zejména o některé výrobky byl takový zájem, že připravené zásoby nestačily pro všechny zájemce. Však my to příště vylepšíme! V jedné třídě se střídalo po čtvrt hodinách čtení adventních pohádek o andělíčcích a zpívání koled u klavíru. Byl zajištěn i pitný režim, kde se dal sehnat „kouzelný“ ovocný čaj, který se hned dal pít :-). Rodiče  se zaujetím pomáhali dětem při práci a zbyl jim i čas popovídat si s ostatními rodiči nebo paní učitelkami. Rozcházeli jsme se s pocitem, že jsme si užili pěkné společné chvíle a také to zejména dětem zkrátilo to dlouhatánské čekání na Štědrý den. Celá akce byla podpořena z projektu PROP.

3.A,B,C,H – soutěž Rychlý počtář

Ve středu 25.5. se utkali nejrychlejší počtáři 3. ročníků. Všichni se velmi snažili, rozdíly mezi jednotlivými soutěžícími byly minimální. Děkujeme všem dětem za aktivní účast. Podívejte se na matematické naděje od třeťáků na fotografii :

Ředitelské dny – 27.-28.1.2022

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se situaci v souvislosti s nákazou covid-19 na naší škole vyhlašuji ředitelské dny na 27.-28.1.2022 (chybí cca 50% žáků a 30% pedagogických pracovníků). 

Výuka on line bude probíhat dle informací jednotlivých vyučujících, sledujte vaše komunikační toky.

Obědy budou odhlášeny centrálně. 

Školní družina není v provozu. 

Kroužky a doučování organizované školou jsou zrušeny.

Cílem tohoto (v letošním školním roce teprve prvního) opatření je snížit počet tříd v karanténě a počet chybějících žáků a pedagogů. 

Pondělní výuka 31.1. a vydávání výpisů z vysvědčení  je plánována standardně, děti jdou do školy.

Děkuji za pochopení  a spolupráci.

Mgr. V. Dufek

Na základě častých dotazů upřesňujeme informace o ředitelských dnech. Jedná se o „Covidové“ ředitelské dny ve speciálním režimu. Žáci zůstávají doma na distanční výuce dle pokynů jednotlivých vyučujících.

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078