Category Archives: III.A

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

Vánoční blahopřání všem …

Všichni z Dvanáctky, žáci i zaměstnanci školy, vám všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Dětem poskytujete neutuchající podporu nejen ve vzdělání a proto, pro případ, že by to ony neudělaly, děkujeme vám za ně a těšíme se na další spolupráci.

 

2.C – mandaly

Ani v době distanční výuky nejsme zavřeni jen doma. Dostali jsme tvůrčí úkol – vytvořit mandalu z přírodnin a to nás vyhnalo do přírody. Bylo by škoda neukázat světu, jak se nám mandaly vydařily. Pokud se vám budou naše výtvory líbit – „olajkujte“ nám je.

Klikněte na odkaz :  mandaly 2.C

HLASUJTE pro logo našeho projektu!

Žáci a žáčci, žákyně a žákyňky, učitelé, rodiče, prarodiče, tety, strejdové… VŠICHNI!

Naše škola rozjíždí nový mezinárodní projekt z programu Erasmus+. Tentokrát je projekt určen našim žákům. My se prostě nevzdáme a spolupracovat se školami v zahraničí budeme! S ohledem na situaci pracujeme zatím online, protože bezpečí žáků má jednoznačně přednost. Jsou před námi ale dva projektové roky, takže nakonec se do zahraničí možná podíváme a rádi bychom zahraniční studenty uvítali i u nás. O projektu vás budeme ještě podrobně informovat, ale nejdřív bychom si rádi udělali projektové logo. Logo se bude objevovat na všech projektových materiálech a objeví si na letáčcích, které pro vás připravujeme.

HLASUJTE pro logo, které se vám nejvíc líbí. Prostě ho „lajkněte„. Vybrat můžete i dvě loga… nebo tři… nebo všechny. Hlasování končí 16.října.2020 😀

Úpravy stránek pro školní rok 2020/2021

V závěru léta jsme zahájili úpravy obsahu školních stránek. Jako každý rok, i letos vás prosíme o shovívavost. Informace budeme upravovat ještě v průběhu září a chvíli nám potrvá, než obsah aktualizujeme. Staré články opět na stránkách ponecháváme. Můžete se snadno podívat, jak se jednotlivé školní roky liší. Těšíme se na další rok spolupráce.

Zaměstnanci ZŠ Brjanská 3078

Poděkování nejen rodičům

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, prostě všichni, kteří jste dětem pomáhali zvládnout domácí výuku.

Děkujeme vám za podporu, kterou jste svým dětem poskytli. Děkujeme za trpělivost, se kterou jste s nimi seděli u složitějších úkolů. Děkujeme za čas, který jste věnovali kontrole odeslání úkolů. Děkujeme za vaši ochotu komunikovat s učiteli a v neposlední řadě děkujeme za to, že jste převzali tu nejsložitější část – osobní motivaci dětí k učení.

Většina z vás si zaslouží metál!

My všichni, učitelé, učitelky i asistenty, vám přejeme krásné léto a opravdu, ale opravdu strašně moc se těšíme na září a na vaše/naše děti.

 

 

 

 

 

Pro tvorbu koláže byly použity fotografie uveřejněné s licencí – pro nekomerční použití s možností úprav.

3.A Vysvědčení

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám připomenout, že 30.6.2020 si budeme ve škole rozdávat vysvědčení v naší třídě 3.A. Nezapomeňte dát dětem vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Začínáme v 7:50 hod. a končíme v 8:40hod.. Budu se na kluky a holky moc těšit . Samozřejmě vše musí proběhnout za dodržení přísných hygienických podmínek (roušky, desinf.gely a rozestupy).

čestné-prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

30.6. žáci přinesou ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, které musíme odevzdat, protože se archivují.

Učebnice si zatím nechávají. Budou se vybírat až v září.

Také si 30.6. rozdáme výtvarné pomůcky (kufříky), tělocvik a přezůvky, které mají žáci ve třídě. Bude vhodné přinést větší tašku, do které se jim vše vejde. Pokud už víte, že se Vaše dítě 30. 6. do školy nedostaví, je nutné si se mnou domluvit jiný termín předání pomůcek telefonicky.

Přeji všem krásné a klidné období prázdnin. Martina Tesařová

3.A Učivo 22.6.-26.6.2020

Ahoj kluci a holky, dobrý den rodiče,

je tu poslední týden tohoto zvláštního školního roku. Prázdniny už ťukají na dveře a my se těšíme, až tu budou. Všem žákům bych ráda poděkovala za plnění úkolů dle svých možností a posílání vypracovaných prací. Rodičům děkuji za spolupráci jak s dětmi na domácích úkolech, tak i se mnou v tak nelehkém čase pro všechny. Všem klukům a holkám doporučuji o prázdninách procvičovat to co jste se naučili. Zůstávají vám učebnice, tak se občas do nich podívejte a připomeňte si to, co už máte umět.

Tento týden už bude pouze opakování. Doplňte si v pracovních sešitech to co jste nestihli. Dopracujte cvičení, která jsem zadávala a vy jste je nestihli dokončit.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • než se vydáte na prázdniny, přečtěte si v učebnici str. 84 a podívejte se, co byste měli už všechno umět str. 85 – 86
  • pracovní sešit str. 58

ANGLIČTINA

Přeji všem pěkný týden a těším se v úterý 30.6. při rozdávání VYSVĚDČENÍ.

3.A Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vysvědčení si rozdáme 30.6. v naší třídě. Nezapomeňte přinést vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Začínáme v 7:50 hod. a končíme v 8:40hod.. Budu se na vás moc těšit . Samozřejmě vše musí proběhnout za dodržování přísných hygienických podmínek (roušky, desinf.gely a rozestupy).

čestné-prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.

V tento den žáci přinesou ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, které musíme odevzdat, protože se archivují.

Učebnice si zatím nechávají. Budou se vybírat až v září.

Také si 30.6. rozdáme výtvarné pomůcky (kufříky), tělocvik a přezůvky, které mají žáci ve třídě. Bude vhodné přinést větší tašku, do které se jim vše vejde. Pokud už víte, že se Vaše dítě 30. 6. do školy nedostaví, je nutné si se mnou domluvit jiný termín předání pomůcek telefonicky. A to nejpozději do 26.6.2020. Všechny věci, které ve škole zůstanou na prázdniny budou vyhozeny.

 

Organizace závěru školního roku

 

Vyučování v týdnu od 22.-26.6. a 29.6.2020 proběhne podle následujícího modelu:

I.stupeň – denně  7.55-11.35 hod. + ŠD

II.stupeň – úterý 23.6. – 6.roč.-8.30 – 11.15hod.,  středa 24.6.- 7.roč. – 8.30-11.15 hod., čtvrtek 25.6.-8.roč. – 8.30-11.15hod.

(platí pro přihlášené žáky)

Vysvědčení bude vydáváno podle původního rozpisu z 11.6.2020

 

Vydávání vysvědčení se uskuteční  30.6.2020 .

Třídy budou rozděleny následovně:

1)    Třídy   2.A, 3.B, 3.H, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.B, 9.B

v 7.55 hod. vydávání vysvědčení chlapcům

v 8.30 hod. vydávání vysvědčení dívkám

Třída 3.H se rozdělí na 2 části podle pokynů třídní učitelky.

2)  Třídy 7.A, 7.B budou rozděleny do skupin podle výuky cizímu jazyku:

v 7.55 vydávání vysvědčení skupině p.Šulcové a p.Novákové

v 8.30 skupině p.uč. Lechnýřové

3)  Zbývající třídy půjdou v plném počtu.

1.A, 1.B, 1.C, 1.H. 2.H, 2.C, 3.A, 3.C, 4.H, 5.H, 6.H, 7.H, 8.A, 8.H, 9.A

POZOR!!!

Žáci kteří nebyli přihlášeni k docházce, musí při vstupu do areálu odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců a dodržovat hygienická opatření (nosit roušku).  čestné prohlášení

Pokud se žák do školy nedostaví, vyzvedne si vysvědčení zákonný zástupce v průběhu prázdnin v dopoledních hodinách v kanceláři školy.