Category Archives: II.H

2.H Učivo 6.4. – 9.4.,

Dobrý den kluci.

Tento týden máme o 1 den kratší. V pondělí byl svátek. Doufám, že jste pořádně vyšupali sestry, maminky, babičky a další dívky.

Každý den budete mít 2 online hodiny + ještě domácí úkoly.

Úterý 6.4.

Dnes nemáme Matematiku. Opakuj si na webových stránkách  sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, slovní úlohy, přípravu na násobení, později i násobení. www.skolakov.eu, www.rysavavebsnadno.cz

Středa 7.4.

Čtení/ Psaní:

a) Čítanka str.80 – Přečti si dvakrát nahlas. Splň si ústně hnědé otázky.

b) Písanka str.12 – písmeno C

Čtvrtek  8.4.

Čtení /Psaní:

a) Čítanka str.81 – Přečti si dvakrát nahlas. Splň si ústně otázky.

b) Písanka str. 13 – písmeno Č

Pátek 9.4.

Nemáme Matematiku. Opakuj si si na webových stránkách sčítání a odčítání do 100,slovní úlohy do 100.

Čtení : 

a) Pracovní sešit Čtení s porozuměním str. 42 – 43. Přečti si článek a splň si úkoly u tlapek na str.43.          EK

2.H Učivo 29.3 – 31.3.

Ahoj kluci.

Tento týden je kratší, budeme se učit pouze do středy.

Čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny, kdy se neučíme.

Pondělí 29.3.

Český jazyk: Párové souhlásky

a) List (obrázek bábovky) cv.3 – doplň

b) Hravá Čeština str.63 cv.14

c) Hravá Čeština str. 64 cv.16

Matematika: Příprava na násobení

a) List se sloupečky příkladů – sloupeček č.6

b) Pracovní sešit č.2 – str.2 cv.7,8

c) Procvičuj na webových stránkách: www.rysava.websnadno.cz/ Matematika 2.ročník/Příprava na násobení

Hotové úkoly mi pošli najednou ještě dnes.

Úterý 30.3. 

Online hodiny ČJ a M dle kalendáře.

Středa 31.3.

Online hodiny ČJ,M a ČS.

Čtení/ Psaní:

a) Čítanka- str. 78 – 79 – Nejprve si přečti jednou článek potichu a jednou nahlas.

b) Odpověz si ústně na hnědé otázky na str.79

c) Písanka- str.11 – Č, č

Úkoly za středu mi pošli nejpozději ve čtvrtek do 18. hod.

Čtvrtek 1.4., pátek 2.4., pondělí 5.4. jsou velikonoční prázdniny. V tyto dny se neučíme.

Nezapomeňte někoho napálit 1.dubna aprílem.

O velikonoční pondělí vyšupejte maminky, babičky…

Přeji vám i Vašim rodičům krásné a pohodové Velikonoce. EK

 

2.H 25.3. – 26.3.

Ahoj kluci .

Čtvrtek 25.3

Tento den máme 2 online hodiny ČJ a M. To už ale jistě víte.

Čtení / Psaní :

a) Čítanka – str. 76 – 77. Přečti si článek nejprve jednou potichu a potom jednou nahlas. Odpověz si na hnědé otázky na str.77.

b) Písanka – str.10 – c

Potom mi pošli společně s ČJ a listem z M.

Český jazyk: Sloh – Co se děje na jaře

a) Učebnice – str. 61 cv. 1 – 2. Vše pouze ústně

b) Nauč se do 30.3. básničku ve cv.2 zpaměti.

Matematika: Příprava na násobení 

a) Opakování – Napiš si tyto příklady do M Š pomocí písemného sčítání a odčítání. Vypočti. ( Připomeň si, jak tyto příklady zapisujeme. Jednotky pod jednotky a desítky pod desítky. Ne jinak. Nezapomeň příklad podtrhnout podle pravítka.)

b) Pracovní sešit 2.díl – str. 2. cv.4 – 6

Člověk a jeho svět: Výroba papíru a skla

a) Učebnice – str. 40,41

b) Pracovní sešit – str. 42 cv.1,2

Čtení:

a) Pracovní sešit Čtení s porozuměním – str.41

Po splnění všech úkolů pošli najednou. Nejpozději v sobotu do 18. hodin.

Nezapomeň chodit ven. Zacvičit si . Snad nám to počasí dovolí. O víkendu si Vy i Vaši rodiče odpočiňte. EK

2.H 22.3.- 24.3.

Ahoj kluci.

Tak už máme čtvrtý týden distanční výuky. Chválím Vás za Vaši práci a i za plnění úkolů.

Tento týden budeme mít zase v úterý, středu a ve čtvrtek online výuku tak, jak jsme zvyklí.

Pondělí 22.3.

Český jazyk: Párové souhlásky 

a) List ( obrázek lva) – Doplň 4. sloupeček.

b) Učeb. str.64 cv.11 – Nejprve si cvičení doplň na fólii. Potom napiš 1.sloupeček vět do ČJ Š. (4 věty)

Matematika: Jednotky hmotnosti 

a) Slovní úlohy – Piš do M Š. Nejprve si přečti slovní úlohu. Potom si zapiš stručný zápis. Napiš příklad a vypočti ho. Zapiš odpověď.

  1. Vašek dostal od tatínka album známek s 54 známkami. Děda mu přidal ještě 8 známek. Kolik známek měl pak Vašek?
  2.  Libor také sbírá známky . Má jich však o 10 méně než Vašek . Kolik známek má Libor?

b) Pracovní sešit str. 42 cv.1-6

Potom mi práce pošli.

Středa 24.3.

Čtení / Psaní:

a) Čítanka str.74 – 75. Přečti si dvakrát nahlas básničku a článek. Odpověz si na otázky.

b) Písanka str.9 – Ž, ž. Potom mi psaní pošli.                                              EK

 

2.H Učivo 18.3. – 19.3.

Ahoj kluci.

Posílám Vám další učení.

Čtvrtek 18.3.

Online hodiny ČJ a M dle rozpisu.

Čtení/ Psaní:

a) Přečti si 1 kapitolu ve své knížce.

b) Písanka str.8. – z. Napiš celou stránku. Potom mi pošli denní práci.

Pátek 19.3.

Český jazyk: Párové souhlásky

a) Učebnice str.64 cv.10 – Nejprve si cvičení udělej na fólii, potom napiš do ČJ Š.

b) PS Hravá Čeština str.63 cv.13

c) Trénuj párové souhlásky na webových stránkách- skolakov.eu/český jazyk 2.třída/párové souhlásky/ pravopisný trenažér,

souhrnné opakování/

Matematika: Jednotky objemu

a) Opakování – Trénuj měření na cm a mm na webové stránce – rysava.websnadno.cz/Matematika 2.ročník,2.pololetí/Geometrie :

Měříme na mm./

b) Jednotky objemu, litr – PS str.41 – Přečíst a splnit cv.1 – 5 .

Člověk a jeho svět: Suroviny a výrobky

a) Učebnice str. 38 – Přečíst.

b) PS str.40 – Splň úkoly.

Čtení:

a) Sešit Čtení s porozuměním str. 38 – Znovu si tuto stránku přečti.

b) str.40 – Splň  úkoly.

Dnes mi pošlete ČJ Š, stránku z M, stránku z ČS a stránku ze Čtení. Hodně  zdaru při práci. Odpočiňte si během víkendu.    EK

 

 

2.H Učivo 15.3. – 17.3.

Ahoj kluci, dobrý den rodiče.

Před námi je další týden distanční výuky.

Nezapomeňte, že 16.3., 17.3. a 18.3. se opět uvidíme na online hodinách.

Pondělí 15.3.

Český jazyk: Párové souhlásky

a) List ( s obrázkem ptačí budky) sloupeček 1.

b) Pracovní sešit Hravá ČJ str. 61 cv. 6, 7 – Nejprve si doplň slova a poté je správně zařaď.

c) str.61 cv. 8

Matematika: Jednotky času

a) List se sloupky příkladů – sloupek 4.

b) Do MŠ zapiš do 2 sloupků tyto čísla a zaokrouhli je na desítky. Nezapomeň na správné znaménko při zaokrouhlování čísel.

27            45

9              62

88            94

56             71

39             14

c) Hodiny – Pracovní sešit str.38 – Přečíst + cv.1- 7

d) str. 39 – Přečíst + cv.8

Středa 17.3.

Čtení / Psaní 

a) Čítanka –  str. 72 -73 – Přečíst a zodpovědět si na otázky na str.39

b) Písanka – str. 7 – ř                                                                                                                EK

MOTIVAČNÍ POZDRAV PRO INSPIRACI OD NAŠEHO HOSTA HANDBIKERA JANA TOMÁNKA

S Honzou jsme ve školním roce 18/19 uspořádali dvě besedy pro žáky 2. stupně.
Jeho příběh, sportovní a životní úspěchy a především to, jak se vyrovnal se situací, která obrátila celý jeho život naruby, je inspirací a motivací pro nás všechny. Především v této nelehké době. 
Honzo díky! Za celou “dvanáctku” 🙂
 
P.S. Honzu můžete sledovat na Instagramu (@paramaniak) nebo FB (Honza Tománek)
 

2.H 11.3. – 12.3.

Ahoj kluci.

Čtvrtek 11.3.

Máte  2 online hodiny z ČJ a M. Posílám práci na Čtení a Psaní.

Čtení / Psaní :

a) Čítanka – str. 70 -71 . Přečti si dvakrát. Zodpověz si na otázky.

b) Písanka – str. 6 – r

Pátek 12.3.

Český jazyk :

a) Pracovní sešit Hravá Čeština – str. 60 cv.4,5

b) Trénuj si psaní párových souhlásek , internet. stránka: skolakov.eu, český jazyk 2.třída,párové souhlásky, kartičky b- p.

Matematika :

a) Přepiš příklady do MŠ a vypočti.

( 15 + 7 ) – 8 =                       ( 81 – 7 ) + 10 =

( 48 – 5 ) + 40 =                    46 + ( 13 – 7 ) =

( 68 + 2) + 13 =                     59 – ( 19 – 10 ) =

( 95 – 8 ) –  7 =                        25 + ( 48 – 8 ) =

( 25 + 9 ) + 9 =                       96 – ( 12 + 8 ) =

Z tohoto cvičení dostaneš známku.

b) Pracovní sešit – str. 37 cv. 14

c) Trénuj sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100 na stránkách: skolakov.eu , matematika 2.třída, početní trenažér.

 

Člověk a jeho svět :  Povolání dospělých

a) Učebnice – str. 36 + cv.1,2 na této stránce.

b) Pracovní sešit – str.38 cv.1 – 4

Čtení :

a) Pracovní sešit Čtení s porozuměním – str.38,39.

Až budeš mít hotovo, pošli mi matematiku a prvouku najednou. Krásný a klidný víkend.       EK

2.H Učivo 8.3. – 10.3. + online hodiny

Dobrý den kluci a rodiče.

Zase se sejdeme na online hodinách jako minulý týden a také Vám zadám práci na pondělí a na středu Čtení / Psaní.

Online hodiny: 9.3. Český jazyk 8.40 – 9.20 hod., Matematika 9.30 – 10.15 hod.

10.3. ČJ 8.40 – 9.20 hod., M 9.30 – 10.15 hod., ČS 10.30 – 11.15 hod.

11.3. ČJ 8.40 – 9.20 hod., M 9.30 – 10.15 hod.

Pondělí 8.3.

Český jazyk : Psaní hlásek uprostřed a na konci slov

a) Opakování psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách – Hravá čeština – str.56 cv.3

b) List Párové souhlásky ( s obrázkem hradu s duchem) – sloupek 1,2

Matematika : Zaokrouhlování čísel

a) Napiš do MŠ tyto příklady pomocí písemného sčítání a odčítání pod sebe a vypočítej.

27 + 42       18 + 56     48 + 48    36 + 54     29 + 7    14 + 77

89 – 24        65 – 20     94 – 57      77 – 69       49 – 19   81 – 64

b) Pracovní sešit str. 34 cv.21

c) Pracovní sešit str. 34 cv. 1,2,3

Příklady v MŠ a list z ČJ mi pošli najednou.

 Středa 10. 3.

Čtení / Psaní

a) Přečti si jednu kapitolu ze své vlastní knížky nahlas.

b) Namaluj na papír obrázek k tomu, co jsi četl.

c) Písanka str.5 – š

Obrázek a psaní mi pošli najednou.                                                                                                        EK

 

2.H. 4.3. – 5.3.

Ahoj kluci.

Zítra 4.3. se sejdeme na dvou online hodinách ČJ a M. Rozpis jsem Vám již poslala. Tady máte práci na zítra ze Čtení / Psaní.

Čtvrtek 4.3.

Čtení / Psaní:

a) Čítanka str. 68 – 69 – Přečti si 2 krát článek. Nejprve potichu a potom nahlas. Zodpověz si otázky na str.69.

b) Písanka str.4 – S, s

Pátek 5.3.

Český jazyk : Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.

a) Učebnice str. 62 – Nejprve si přečti žlutý rámeček .

b) Str.62 cv.1 – Doplňuj souhlásku a podle vzoru zdůvodni.

c) Cv.2. – Utvoř nejvíce tvarů slov. Piš do ČJ Š takto : holub – holuba, holubi. Tento úkol mi pošli.

d) List s mašinkou  str.47 – Doplň a vybarvi.

Matematika: Opakování sčítání a odčítání do 100.

a) List se sloupky – Vypočítej sloupek č.4.

b) List s názvem Slovní úlohy cv.1 – 4 . Vyřeš všechny slovní úlohy. Nezapomeň na odpověď. Potom mi pošli.

Člověk a jeho svět : Minulost, současnost a budoucnost.

a) Trénuj na hodinách tyto časy a ukazuj si – pět hodin, půl osmé, čtvrt na deset, tři čtvrtě na dvě, jedenáct hodin.

b) Učebnice str.65 – Přečti si celou stranu a nauč se ji.

c) Pracovní sešit str.71 cv.1-3. Potom mi pošli.

Čtení :

a) Pracovní sešit Čtení s porozuměním  str.36 – Přečti si článek Maxipes Fík – mistr skoku.

b) str.37  – Potom vylušti úkoly na str. 37.

Úkoly z ČJ,M, a ČS mi pošli najednou buď přes Teamsy nebo Whats App do neděle 7.3.do 17.hod.EK