Category Archives: Základní škola

4.H 10.5. AJ Křivánková

Zdravím kluci, posílám PL na modální sloveso CAN. Překládáte věty, př.: Anička umí hrát na piano. – Ann can play the piano. Pak píšete o sobě, zda umíte hrát vy. – I can play…/No I can not play…V druhém cvičení také píšete dle pravdy.
Kdybyste potřebovali, pište. 
Křivánková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v týdnu 17.5. –  21.5.2021  od 9.00 do 11.00 budete mít v kanceláři školy připravené k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Převzetí tohoto dokumentu musíte podepsat, nelze zaslat elektronickou cestou. Prosíme o dodržení daného termínu.

Pokud jste žádali o Odklad školní docházky a dodali jste všechna potřebná doporučení, můžete si ve stejném termínu vyzvednout Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Tento dokument budete potřebovat pro mateřskou školu.

 

 

Matematika 8.H 3.5.-7.5.2021

Dobrý den,

čekají nás rovnice a začneme s geometrií.  Připravte si pomůcky na rýsování (trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, ořezané tužky).

úterý 4.5. – Videohodina  od 8.50 hod. – „Výpočet neznámé ze vzorce“ – nemusíte si tisknout pracovní list, můžete počítat do sešitu   4.5.-Videohodina-Výpočet neznámé ze vzorce

středa 5.5. – „Výpočet neznámé ze vzorce, rovnice“, vypočti, vyfoť, úkol pošli ještě dnes. 5.5.-Výpočet neznámé ze vzorce

čtvrtek 6.5. Videohodina od 11.45 hod.- „Kruh, kružnice. Vzájemná poloha přímky a kružnice“, vytiskněte si pracovní list. 6.5.- Videohodina-Kruh, kružnice

pátek 7.5. – „Vzájemná poloha přímky a kružnice“, úkol pošli ještě dnes. 7.5.-Vzájemná poloha přímky a kružnice

Příští týden nastupujete do školy, s sebou školní sešit, pomůcky na rýsování.

Netušilová

8.H čeština 3.5.-7.5.2021

POKYNY 8.H 3.-7.5.

sam.práce – 5.5.

sam.práce – 6.5.

sam.práce – 7.5.

9.H čeština 3.5.-7.5.2021

SP 6.5.

SP 7.5.

POKYNY 9.H 3.-7.5.

6.A pokyny TU k nástupu do školy 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

v příloze najdete pokyny k nástupu do školy 3. 5. 2021. Prosím o přečtení i informací, které zveřejnilo výše vedení školy.

6.A Pokyny k nástupu 3. 5. 2021

Mgr. Petra Hejkalová

třídní učitelka 6.A

Výsledky Zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

zveřejňujeme výsledky Zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021-2022. V příslušném odkazu najdete registrační číslo Vašeho dítěte, které vám bylo  přiděleno (telefonicky nebo mailem).

2021-22 – Přijatí

2021-22 – Odklad školní docházky

2021-22 – Nepřijatí

(L – logopedická třída, H – hokejová třída, K- klasická třída + Začít spolu)

Zápis z třídních schůzek 6A

Vážení rodiče,

přikládám zápis z třídních schůzek (pokud si ho někdo nemohl přečíst minulý týden v Teamsech).

 

Petra Hejkalová

třídní učitelka

TŘÍDNÍ SCHŮZKA 6.A

Nabídka osobní konzultace pro neprospívající žáky- český jazyk 6A, 7H, 9AB

Nabízím možnost osobní konzultace pro NEPROSPÍVAJÍCÍ žáky (tzn. pro ty, kteří měli ve 3. čtvrtletí 4-5, nebo 5). Konzultace je možná vždy pro jednoho žáka ve stanoveném čase – tj. pondělí od 13 hodin. Na konzultaci je třeba se domluvit předem NEJPOZDĚJI v pátek předchozího týdne (e-mailem, přes chat). Konzultaci vám potvrdím a domluvíme se na místě (dle možností a obsazenosti učeben).
Petra Hejkalová

AJ 4.H Křivánková

J 26.4. Zdravím kluci, posílám práci na pondělní samostudium. Tentokrát si zopakujte vztah WHERE = KDE. Ptáme se: Where are you? (Kde jsi?)..Odpověď: I am in the park. V druhé části tvoříte i otázky. He is at school. Is he at school? Vše umíme, nemělo by vám to dělat problém, kdyby cokoliv, pište nebo to probereme ve středu.  Vyplňte a pošlete. Uvidíme se ve středu ve 12h.
Hodně štěstí,
Křivánková.