Category Archives: Základní škola

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady 19.6.2024 a 21.6.2024.

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. Martina Tesařová

Mgr. Eva Juklíčková

Zákonní zástupci:

p. Jaroslav Bernhard

p. Michaela Kestnerová

Zástupci zřizovatele:

budou jmenováni později

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY (19.6.2024 a 21.6.2024)

Volby pedagogických pracovníků  proběhnou 19.6.2024.

Volby zákonných zástupců proběhnou 21.6.2024 v době od 8.00 do 13.00. Urna je umístěna v hlavním pavilonu v přízemí. 

Seznam kandidátů: 

Kandidáti – stránky

Malý velký kamarád 2.C + 7.H

Ke Dni dětí pro nás připravila 7.H sportovní soutěž v areálu školy, zahráli si s našimi dětmi fotbal a na závěr se pekly vuřty. Děkujeme klukům ze 7.H i panu učiteli!

Výtvarná soutěž 1. stupně

Ve středu  22.5. proběhla v naší škole výtvarná soutěž na téma Džungle. Děti vytvořily mnoho pěkných obrázků, ta nejhezčí díla si můžete prhlédnout pod článkem. Nejlepší výtvory budou zaslany do soutěže DDM Slaný se stejným názvem Džungle.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelství Základní školy Kladno, Brjanská 3078 oznamuje, že dne 19.6.2024 od 8.00 do 13.00 proběhnou v hlavním pavilonu školy volby pedagogických pracovníků do Školské rady.

Ředitelství Základní školy Kladno, Brjanská 3078 oznamuje, že dne 21.6.2024 od 8.00 do 13.00 proběhnou v hlavním pavilonu školy volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady.

Školská rada

 • orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy
 • naše ŠR je 6-ti členná ( 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele)
 • členové jsou voleni, funkční období 3 roky
 • zasedání ŠR 2x do roka, svolává předseda

Činnost ŠR:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
 • projednává inspekční zprávy
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Přijatí 2024-2025

OŠD 2024-2025

Nepřijatí 2024-2025

Den Země – 1. stupeň

V pondělí 22. dubna jsme ve všech třídách naší školy oslavili Den Země. První stupeň to letos pojal jako vrstevnické učení a žáci 4. a 5. ročníků + 3.B si připravili různé úkoly pro své mladší spolužáky. Hlavním tématem bylo poznání a ochrana přírody (voda, chránění živočichové, rostliny a odpady). Všechny třídy měly připravena zajímavá stanoviště, kde děti z 1., 2. a 3. ročníků získávaly body za splnění úkolu. Úkoly byly velmi rozmanité : vědomostní, poznávací, pohybové, matematické a čtenářské. Starší děti byly trplivými a vstřícnými „učiteli“, takže všechny děti jejich úkoly bez potíží splnily a byly z aktivit nadšené. Ve zbývajícíh hodinách plnily děti další úlohy vztahující se k ekologii buď ve třídách nebo přímo v přírodě. Škoda jen, že se velmi ochladilo a něktrá stanoviště musela být přestěhována pod střechu – příště si zkusíme objednat vlídnější počasí. Děkujeme všem dětem a jejich pedagogům za přípravu této povedené akce!

 

 

1. hokejová třída

Vážení rodiče,

z důvodu nízkého zájmu o hokejovou třídu oznamujeme, že se 1. hokejová třída ve školním roce 2024/ 2025 NEOTEVŘE.

Mgr. Petra Hejkalová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 19.4. (14.00-18.00) a 20.4. (9.00-12.00). Zápisové místnosti najdete ve 2.pavilonu vlevo, přízemí a 1.patro (viz popisky). S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Formuláře pro zápis si můžete vyplnit doma, pozor na aktuální datum 19.4. a 20.4.2024. Rezervační systém nevyužíváme, přijít můžete kdykoliv ve stanoveném čase. 

Formuláře pro zápis najdete na našich webových stránkách – Formuláře ke stažení ( žádost o přijetí, GDPR, zápisní list  +  pro odklad školní docházky – žádost o odklad, pro logopedickou třídu ještě  Informovaný souhlas). 

Pozorně si prosím přečtěte následující informaci ke správnímu řízení – přijetí k základnímu vzdělávání.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

Velikonoční dílničky

V úterý 26.3. pořádal první stupeň s příspěvkem Rady rodičů Velikonoční dílničky. Ve 3. pavilonu bylo připraveno 13 pracovišť, na kterých si děti s pomocí rodičů, učitelů a asistentů mohly vytvořit spoustu velikonočních výrobků. Ve třídách si zdobily perníčky, jarně pomalovaly skleničky, upletly pomlázku, vyrobily několik variant kuřat a zajíčků, různé stojánky na vajíčka a motýlka z polínka. U vchodu bylo k dispozici drobné občerstvení. Zúčastnilo se přes 80 rodin a všichni odcházeli se spokojeným úsměvem a rukama plnýma velikonočních dekorací.