VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Přijatí 2024-2025

OŠD 2024-2025

Nepřijatí 2024-2025