ZÁPIS DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2024-2025 se koná ve dnech 19.4. (14.00-18.00) a 20.4. (9.00-12.00). Zápisové místnosti najdete ve 2.pavilonu vlevo, přízemí a 1.patro (viz popisky). S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Formuláře pro zápis si můžete vyplnit doma, pozor na aktuální datum 19.4. a 20.4.2024. Rezervační systém nevyužíváme, přijít můžete kdykoliv ve stanoveném čase. 

Formuláře pro zápis najdete na našich webových stránkách – Formuláře ke stažení ( žádost o přijetí, GDPR, zápisní list  +  pro odklad školní docházky – žádost o odklad, pro logopedickou třídu ještě  Informovaný souhlas). 

Pozorně si prosím přečtěte následující informaci ke správnímu řízení – přijetí k základnímu vzdělávání.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.