Erasmus + Památky z prázdnin

 

 

 

 

Naši žáci nezaháleli ani o prázdninách. V rámci projektu dostali za úkol pořádně se kolem sebe dívat, vybírat a do školy v září přinést něco, co jim zážitky z léta připomene. Svoje příběhy vyprávěli spolužákům a ukazovali si svoje upomínky. Na mapě hledali, kde kdo byl. Zjistili, že někdy vůbec nezáleží na tom, jak daleko od domova jste vyrazili, ale důležitější je, s kým jste tam byli.

S vyprávěním dětem ze 3C pomohly pracovní listy. Měly šanci předem si utřídit myšlenky a natrénovat, co vlastně chtějí povídat. Vyprávění doplnily obrázky. Podíváte se také? 2C pro vás připravila celou úžasnou prezentaci.

Paní učitelky si zaslouží ohromnou pochvalu, jak to hezky vymyslely.