Udržitelný rozvoj

 

 

 

První část projektu We can make a difference je věnována udržitelnému rozvoji jako takovému. Co to vlastně je? Čeho se týká? Pokud si nejste jistí, podívejte na stránky Organizace spojených národů. Naleznete zde množství užitečných materiálů a informací.

OSN dala v roce 2015 dohromady 17 cílů, jejichž naplnění bude hodnotit zase v roce 2030. I my s cíli OSN v rámci projektu průběžně pracujeme. Vytáhneme si vždycky malý kousek s ohledem na věk našich žáků a zkusíme zjistit něco víc. Někdy bude naše práce trochu víc teoretická, jindy, až Covid-19 dovolí, vrhneme se na průzkum v terénu a laboratorní práce.

Že se cíle udržitelného rozvoje netýkají jenom ochrany životního prostředí vám ukáže krátké video, které jsme na stránkách OSN našli.