AJ 5.AB Křivánková

Učivo 2.- 6.11.

 

Pondělí:

  • Opakování slovní zásoby 1-4 lekce
  • Uč. 39/4 – do školního sešitu odpovídej celou větou a dle skutečného rozvrhu, který jste mi zasílali…př.: When is Art? Art is on Tuesday.
  • Připomeneme si sloveso být (TO BE) i s jeho vyčasováním – napiš do sešitu :

Jednotné číslo: I am, you are, he she it is

Množné číslo: we are, You are, they are – 

 

 

Úterý:

  • Připomeneme si otázky a odpovědi u slovesa být, jak tvoříme otázku – jednoduše, pouze prohodím sloveso s podstatným jménem nebo zájmenem.

Př.: Tom is at school. – Is Tom at school?

She is at home. – Is she at home?

  • PS 22/3 a,b..Art is on Friday. – Is art on Friday? – 
  • PS 22/4 – zájmena ( I, you, he, she, it, we, You, they )
  • Uč. 41/9 – ústně doplň HE or SHE

 

 

Pátek:

  • Připomeneme si přítomný čas prostý:

Podstatné jméno/zájmeno + sloveso v základním tvaru, ve 3. osobě jednotného čísla přidám za sloveso „s“

Př.: I like my dog.

He likes his dog.

Ann lives in Kladno.

They live in Prague.

 

  • Uč. 34/ pročti si pečlivě celou stranu
  • Uč. 35/10 – do školního sešitu přepiš a  překládej pro sebe ústně