5.A plán učiva 14.9. – 18.9.

PLÁN UČIVA 14.9. – 18.9.2020

 

Vážení rodiče a žáci, i v tomto školním roce budeme pokračovat v týdenních plánech učiva, které budu dávat na stránky školy a také na teams, kam byste se měli pravidelně dívat a naučit se systém používat😊. Těším se na spolupráci v tomto školním roce a doufám, že proběhne klidněji, než ten minulý.

ČJ  – opakování učiva čtvrtého ročníku, stavba slova, podstatná jména a slovesa. Učebnice str. 11.

PS – str. 6, 37 – 39

Přinést si knihu na čtení vybranou ze zadaného seznamu, kterou si žáci budou číst ve škole. Dále každé dva měsíce budeme kontrolovat čtenářská deník z četby doma. Pokud bude knížka obsáhlejší, domluvíme se samozřejmě na delším časovém období.

M – uč. – 8 – 11. Opakování násobení, sčítání, odčítání, dělení.

PS – 3,4

PŘ  – test z opakovacího učiva čtvrtého ročníku ve čtvrtek, 17.9., str. 6,7. Přinést herbáře.

Vl – na pondělí 14.9. referát – Prázdniny, místo, které jsme navštívili.

IF – poslat mail ze školního.

Během příštího týdne prosím o úhradu zadaných plateb.