Př 7.A- PLÁN UČIVA- od 8.6. do 12.6.2020

Ahoj, děkuji všem, kteří nepolevují v učení a snaží se pracovat.

Skvěle a na 100% pracují, tedy všechny práce mají odevzdané: L. Husák,M. Rim,M. Šulek, Z. Čerplová,V. Červenková,B. Kindlová.

Jedna opomenutá práce: M. Holakovský,M. Duda,M. Pokorný,T. Štefanová.  Polovinu prací mají odevzdáni: R. Adamus,M. Klouček,R. Schönher. Také chválím.

Jednu práci mi odevzdali a dále se neozývají: K. Daňo,M. Schönher,T. Poláčková,P.Soukupová,K. Staňková.

Vůbec se mi neozvali: D. Čapek,M. Kanaloš,P.Krob, F. Schneider,T. Jakub,K. Fryčová,A. Lhotská,P. Kudak.

Pokud máte problém s odevzdáním práce, kontaktujte mě, vše se dá vyřešit.

Práce za celé období distanční výuky si uschovejte. Na začátku příštího  školního roku je budu kontrolovat a budeme podle nich opakovat.

17.6. 2020 3.VH budu kontrolovat práci z distanční výuky těm žákům, kteří budou chodit do školy. Přineste si sešit, popř. pracovní listy ke kontrole. HN

1.,2.VH

Téma: Ploštěnci           uč.str.52,53

Pročtěte si učivo v učebnici.Do sešitu opište téma a podle odkazu http://davidkova.machovka.cz/prirodopis/didaktika-biologie-ii/mnohobunecne-organismy/zahavci/plostenci   udělejte zápis. Prohlédněte si videa.

Vypracujte testy, na konci testu je vždy řešení a hodnocení. Procento úspěšnosti z těchto 3 testů pošlete na můj mail novotna@12zskladno.cz do 12.6.2020

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5902

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1950

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1924