7. A – DĚJEPIS, 8. – 12. 6.

Ahoj!

Dále pokračujeme v distanční výuce.

VŠICHNI SI PONECHAJÍ DO PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU SEŠIT S VYPRACOVANÝMI ÚKOLY!!!

BUDETE HO PŘEDKLÁDAT KE KONTROLE A NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÝCH PRACÍ BUDEME UČIVO OPAKOVAT!!!

TI ŽÁCI, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI KE KONZULTACÍM, SI SEŠIT PŘINESOU S SEBOU!

Učivo na další týden:

  • Téma: Vladislav Jagellonský – nastuduj text na str. 112 a 113, udělej do sešitu výpisky o Vladislavu Jagellonském
  • Téma: Ludvík Jagellonský – nastuduj text na str. 113 + část str. 114, zapiš do sešitu výpisky o Ludvíku Jagellonském

Na čt edu se podívej na video „Jagellonci na českém trůně“ – do zadní části sešitu zapiš PODROBNĚ heslovitě v bodech, o čem se zde mluví. Připravuji opět shrnující test.

Mějte se hezky.