7. A – AJ /Šulcová/, 8. – 12. 6.

Zdravím!

Pokračujeme v distanční výuce, i ti žáci, kteří se přihlásili na konzultace ve škole.

VŠECHNY VYPLNĚNÉ SEŠITY NA AJ Z LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU SI NECHÁTE DO PŘÍŠTÍHO ROKU. OPATRUJTE JE! BUDETE JE PŘEDKLÁDAT KE KONTROLE A BUDEME PODLE NICH UČIVO OPAKOVAT!!!

Ti žáci, kteří se přihlásili na konzultace, si je přinesou s sebou!

Úkoly na další týden:

  • Téma: Práce s textem: Učebnice str. 80 a 81 – ústně nácvik čtení a překlad textu. Neznámá slovíčka vyhledat, zapsat do slovníčků i s výslovností a naučit se je.
  • Téma: Procvičení předpřítomného času: Učebnice str. 84, cvičení 4 a 5. Věty zapsat do školního sešitu, správný slovesný tvar v každé větě podtrhnout a věty přeložit do ČJ.
  • Téma: Procvičení mluvnice: PS str. 48 a 49 – všechna cvičení. Žáci s PO bez cvičení 4.

Mějte se hezky.