ČJ – 7. A, B (25. – 29. 5.)

Termín odevzdání všech prací z tohoto týdne máte do neděle do 20:00. Své práce mi posílejte na můj e-mail burant@12zskladno.cz, případně do zpráv na facebooku, nechám to čistě na Vás. Pokud Vám na e-mail neodpovím, e-mail mi nedošel.

První hodina JAZYK
Nadpis: Přirovnání a slova jednoznačná a mnohoznačná

Dnešní hodinu si dokončíme přirovnání a vrhneme se na slovo jednoznačná a mnohoznačná.

Vaším úkolem bude přepsat do sešitu pár těchto přirovnání a zároveň napsat a vysvětlit, co tato přirovnání vyjadřují (svými slovy):

Žije jako Robinson. –

Chová se jako slon v porcelánu. –

Plave jako cihla. –

Je jako vítr. –

Nyní se vrhneme na slova jednoznačná a mnohoznačná a zároveň jejich dělení. Připravil jsem pro Vás tabulku, kterou budete používat celý týden, ale nerozkouskoval jsem ji na části, ale dal jsem ji do jednoho celku. Vaším úkolem bude si ji vytisknout a vlepit do sešitu -> Slova jednoznačná a mnohoznačná. Budu postupně dělat malé prezentace, ve kterých Vám to ještě vysvětlím.

První prezentace na slova jednoznačná a mnohoznačná (pouze nastudovat) ->Jednoznačná a mnohoznačná

Do jazykového sešitu vypracujte str. 88/cv. 2 -> pouze prvních 8 příkladů (pracujte s tou prezentací).

Druhá hodina – JAZYK
Nadpis: Metafora

Nejprve si prostudujte tuto prezentaci -> Metafora

  • 89/cv. 5 b – vypracovat do sešitu pouze prvních 6 příkladů
  • 90/cv. 7a – přepište si všechny věty do sešitu a nad každé slovo napište, jestli se jedná o základní význam, nebo metaforu
  • 90/cv. 8a – celé cvičení vypracovat do sešitu

Třetí hodina – JAZYK
Nadpis: Metonymie a synekdocha

Nejprve si prostudujte tuto prezentaci k metonymii -> Metonymie

  • 91/cv. 9a – opsat celé věty a určit základní význam a metonymii
  • 91/cv. 10 – opsat do sešitu pouze první 4 věty – napsat správná i/y a nad tučně vyznačená slova napište, jestli se jedná o slovo jednoznačné/mnohoznačné.

Nastudujte prezentaci k synekdoše ->Synekdocha

Čtvrtá hodina – Jazyk
Nadpis: Synekdocha a homonyma

  • 91/cv. 12 – vypracujte pouze prvních 6 příkladů do sešitu
  • 92/cv. 13 – znovu vypracovat do sešitu – napíšete si rčení a zároveň se ho svými slovy pokusíte vysvětlit – pouze prvních 6 příkladů
  • Vytisknete si tuto tabulku a vlepte si ji do sešitu -> Homonyma. Tentokrát Vám nebudu dělat vysvětlovací prezentaci, protože to není nic těžkého a dá se to pochopit z mé tabulky, kterou jste vytiskli a vlepili do sešitu.
  • 93/cv. 2 – nebudete ho přepisovat celé, ale pouze vymyslíte 2 věty na zámek (dva různé významy) a 2 věty na raketu (dva různé významy).