Matematika 7.A (18. – 22.5.)

Ahoj!

18/5

I toto pondělí věnujte hodinu důkladné kontrole, popřípadě opravě, práce z minulého týdne.

Výsledky jak početních příkladů, tak i těch základních slovních, jsou ale výborné, tak jsem opravdu rád!

 

19/5

PROCENTA – VÝPOČET ZÁKLADU

Jaké 3 základní pojmy máme u počítání s procenty? Procentovou část, základ, počet procent.

Procentovou část máme snad úspěšně za sebou, takže se můžeme vrhnout na výpočet základu.

ZÁPIS DO ŠS:

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

Petr vrátil 800 Kč, čímž vrátil 20% svého dluhu. Kolik si Petr půjčil?

U určení základ nebo celku, budeme tedy vždy chtít vědět, co je nebo bylo 100%!

ŘEŠENÍ

1.možnost – přes 1%

20%   =  800 Kč

1% = 40 Kč  ( 800 : 20)

100% = 4 000 Kč (40. 100)

Petr si půjčil 4 000 Kč.

 

 1. možnost – trojčlenkou

 

20%    …… 800 Kč

↑    100%  ……    x Kč      ↑

 

X = 800 /1 . 100/20 = 4 000 Kč

 

Obě možnosti jsou výhodné zhruba stejně, protože u výpočtu základu se velmi často nevyhnete dělení čísel nebo krácení zlomků.

 

Vypočítejte v PS:

219/ A-1

 

20/5 Výpočet procentové části (práce do ŠS):

VYPOČÍTEJ ČÍSLO (ZÁKLAD), Z NĚHOŽ:

 1. a) 75% je 300 Kč
 2. b) 28% je 168 kg
 3. c) 15% je 75 žáků
 4. d) 32% je 2 080 m
 5. e) 7% je 21 g
 6. f) 45% je 648 žen

 

 

a) 75% je 300 Kč

Jinak řečeno, 75% je 300 Kč, kolik je 100%?

 

 1. možnost:

75% = 300

1% = 300 :75 = 4

100 % = 400 Kč

 

 1. možnost:

 

75%   … 300

↑  100%  ….  x Kč  ↑

 

X = 300/ 1 . 100 / 75  = 400 Kč

 

A teď sami:

b)

c)

d)

e)

f)

 

20/5 Výpočet základu – slovní úlohy (zápis do ŠS)

Zde se můžete podívat na dva typické vyřešené příklady:

 

 

 

VZOROVÝ PŘÍKLAD

6 žáků, což je 24% všech žáků, mělo vyznamenání. Kolik žáků je ve třídě?

 

 1. možnost:

24% = 6 žáků

1% = 6:24 = 0,25

100% = 0,25 . 100 = 25 žáků

 

 1. možnost:

24%   … 6 ž.

↑  100 % …. x ž.  ↑

 

X = 6/1 . 100/ 24 = 25 žáků

 

A teď sami:

PS:

219/A-2

219/A-3

221/A-9

221/A-10

221/A-11

 

 

21/5 Procenta – výpočet základu (shrnutí)

PS: 220/ celá strana

Tentokrát vám dávám trochu těžší příklady. Pokud si s některým opravdu nebudete vědět rady, napište, NEROZUMÍM.

Cvičení A-5

Budete muset hodně dělit nebo krátit, po správném vydělení nebo zkrácení si můžete výsledek ZKONTROLOVAT na kalkulačce.

 

!!! CELOU STRANU 220 VYFOŤTE A POŠLETE V PÁTEK MAILEM!!!

J. Bajer