ČJ 7. A, B (11. – 15. 5.)

Termín odevzdání všech prací z tohoto týdne máte do neděle do 20:00. Své práce mi posílejte na můj e-mail burant@12zskladno.cz, případně do zpráv na facebooku, nechám to čistě na Vás. Pokud Vám na e-mail neodpovím, e-mail mi nedošel.

První hodina – JAZYK
Nadpis: Citoslovce

Dnes se podíváme na citoslovce, nejprve si opište/vytisknete tabulku a přepište/vlepte si ji do sešitu Citoslovce. Citoslovce nejsou nic složitého, protože vyjadřují různé nálady, city, hlasy, zvuky atd. Dá se říci, že se na nich nedá nic zkazit.

  • 46/cv. 3 – přepsat do sešitu
  • 46/cv. 4 – přepsat do sešitu a vytvořit věty, ale pouze na tyto citoslovce – brr, uf, hop, hurá

 

Druhá hodina – SLOH
Nadpis: Slohová práce – vypravování

Nyní se vrátíme zase zpátky do slohu, protože většina z Vás nemá moc známek, tak si alespoň slohovou prací můžete zlepšit své známky.

Vaším úkolem bude, abyste na minimálně 1 stranu A5 napsali slohovou práci (žádné zkracování, psaní slov přes tři řádky, vynechávání řádků atd). Vaši slohovou práci napište do svého slohového sešitu, následně mi to vyfotíte a pošlete na můj e-mail. Nabízím Vám tato témata k vypracování, Vy si vyberte jedno z témat a na něj vypracujte slohovou práci:

Strašidelný dům

Loupež století

Velká školní záhada

Nezapomínejte na to, že slohová práce má mít nějaký úvod, zápletku a závěr. Rozhodně nezapomínejte na přímou řeč, která se ve slohové práci musí objevit (cca 3-4 týdny zpět jste si ji psali do sešitu).

Třetí hodina – JAZYK
Nadpis: Slovní druhy – opakování

Začátek budeme věnovat opakování slovních druhů. Přepíšete si tyto věty a nad každé slovo napíšete slovní druh. Tyto slovní druhy budete psát číslicí.

1 – podstatné jméno

2 – přídavné jméno

3 – zájmeno

4 – číslovka

5 – sloveso

6 – příslovce

7 – předložka

8 – spojka

9 – částice

10 – citoslovce

 

Nové oběžníky včera poletovaly kolem hlavy.

Kéž to vyhraje ten pes, co dělá haf.

Co v tom batohu táhneš?

Honza nevěděl, co má dělat.

Zapadající slunce vykouzlilo červánky na obloze.

Nikdo nevěděl, jak na to přišli novináři.

Zároveň si vyzkoušejte i online cvičení na slovní druhy:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-slovnich-druhu-ve-vetach-2-uroven/351

Nadpis: Slovní zásoba

Příští hodinu začneme pracovat na novém tématu, Vaším úkolem je si tuto tabulku vytisknout, případně přespat a vlepit do sešitu Význam slov. Příští hodinu tuto tabulku s Vámi projedu formou prezentace.

Čtvrtá hodina – LITERATURA
Nadpis: Detektivka

Dnešním tématem je detektivka. Vaším prvním úkolem bude, abyste si opsali tyto výpisky: Detektivka .

Nyní se vrhněte na práce s textem:

  • 101 – 103 – tento text si přečtěte (Z ČÍTANKY) a odpovězte na následující otázky:
  1. V jaké zemi se příběh odehrává?
  2. Vyskytuje se v textu přímá řeč? Pokud ano, napiš ukázku.
  3. Napiš minimálně 2 jména z příběhu.
  4. Co se Holmsovi nezdálo na houbaři?
  5. Vlastními slovy vysvětlete, co to je logická dedukce (použijte případně internet).
  6. Jaký by podle Vás měl být detektiv? Uveďte pár příkladů.