7. A – AJ /Šulcová/, 11. – 15. 5.

Ahoj! Zdravím všechny, doufám, že se máte dobře.

Většina žáků pilně pracuje. Tyto žáky moc chválím. Tak by to mělo vypadat.

Organizační pokyny jsem znovu vysvětlovala minulý týden. Ti, co stále nepracují tak, jak mají, si je znovu nastudují a hlavně pozorně čtou zadání!

Než přikročíme k dalšímu učivu, jen opravuji číslo lekce z minulého týdne – jedná se samozřejmě o 9. lekci. Ale stránka byla uvedena správně, takže věřím, že si s tím každý bez problémů poradil.

Práce na další týden:

  • Projdi si úvodní články k 9. lekci – str. 72 – 74: Nauč se je správně ústně číst a překládat, vypiš si do slovníčku neznámá slovíčka, vyhledej je ve slovníku a nauč se je. Žáci s PO si projdou jen str. 72
  • Z těchto úvodních článků vypiš do školního sešitu alespoň 8 vět v budoucím čase a přelož je do ČJ. Žáci s PO vypíší a přeloží nejméně 5 vět.
  • Do školního sešitu vypracuj písemně na straně 74 cvičení 1 a/ a b/ – přesně podle zadání v učebnici. Správně vytvořený slovesný tvar ve větách podtrhni podle pravítka. Věty přelož do ČJ.

Mějte se hezky a pilně pracujte. E. Š.