AJ7AB ÚT 5.5.2020

Nezapomeňte, jsme vám k dispozici na rady a porady na e-mailu zslechnyrova@gmail.com, najdete mě i na FB a když budete potřebovat, domluvíme termín a můžeme se slyšet/vidět přes Skype (najdete mě tam jako LechnyrovaP 6B). Jestli používáte jiné platformy, přes které chcete komunikovat, dejte mi vědět.
Kahooty i kvízy můžete udělat několikrát, zaznamenám si ten lepší výsledek.
Kahoot můžete hrát i bez aplikace zde https://kahoot.it/. Návod na použití Quizletu na počítači je ke stažení tady: https://drive.google.com/file/d/14H2ybz5yoJHuBC9ODboSe5qsiqoG55iU/view?usp=sharing 

Začněte opakováním nové mluvnice. Otevřete si sešit na posledním zápisu a celý zápis si pořádně přečtěte. Během následujícího Kahootu si můžete nechat zápis před sebou otevřený.
POZOR! V Kahootu můžete zaškrtnout nově i víc správných možností 🙂
Will – oznamovací věty PIN: 01234107 do čtvrtka 7.5.2020 do 14.00

Otevřete učebnice UČ 74/1 a.)

 • Ve cvičení upravte tvary sloves v závorce tak, aby věty byly v budoucím čase.
 • Věty si pro sebe přeložte.
 • Cvičení udělejte jenom ústně, nikam nic nepište.
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Otevřete sešit zezadu. Tentokrát nepište nové datum, pokračujte v zápisu z minulé přípravy!!!

Záporné věty

podmět + will not (won’t) + infinitif

We will not (won’t) live in cities. (Nebudeme žít ve městech.)
I will not (won’t) become an actress. (Nestanu se herečkou.)

Všimněte si zkrácených tvarů, které se při hovoru opravdu hodně používají (We won’tI won’t)

Pokračujte v zápise do sešitu obyčejnou tužkou.

 • Opište české věty.
 • Pod každou českou větou vynechte jeden řádek.
 • Na volné řádky přeložte věty do angličtiny.
  • Nepojedeš na výlet.
  • Nebudeme potřeboval ropu.
  • Můj dům nebude na venkově.
  • Zítra nebude pršet.
  • Jenny nevyhraje.
  • Nebudeme mít pitnou vodu.
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Pokračujte v práci s učebnicí UČ 74/1 b.)

 • Ve cvičení upravte tvary sloves v závorce tak, aby věty byly v budoucím čase – záporném tvaru
 • Věty si pro sebe přeložte.
 • Cvičení udělejte jenom ústně, nikam nic nepište.
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Řešení UČ 74/1 a.)
1 will use – Všechny domy budou využívat alternativní energie.
2 will live – Někteří lidé budou žít v domech na dně moře.
3 will work – A všichni budou pracovat s počítačem.
4 will stop – Zastavíme znečišťování a zachráníme svět.
5 will recycle – Myslím, že budeme recyklovat všechen náš odpad.

Řešení – překlad vět do sešitu
Nepojedeš na výlet. – You won’t go on a trip.
Nebudeme potřeboval ropu. – We won’t need oil.
Můj dům nebude na venkově. – My house won’t be in the country.
Zítra nebude pršet.. – It won’t be raining tomorrow.
Jenny nevyhraje. – Jenny won’t win.
Nebudeme mít pitnou vodu. – We won’t have drinking water.

Řešení UČ 72/1 b.)
1 won’t have to
2 won’t live
3 won’t be
4 won’t need
5 won’t die