Př 7.A – PLÁN UČIVA – od 4.5. do 7.5.2020

1.VH

Téma: Stonek – vnitřní stavba    uč. str 35 – 37

Zápis do sešitu:

Povrch spodní i svrchní strany listu kryje pokožka. Na spodní straně se nacházejí průduchy, kterými rostliny přijímají oxid uhličitý, dýchají a vypařují vodu. Vnitřek listu je vyplněn buňkami v nichž jsou chloroplasty.

V noci fotosyntéza neprobíhá, rostlina dýchá (přijímá kyslík z okolního prostředí).

Test:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2084

1) Přečtěte si učivo z učebnice.

2) Opište do sešitu zápis.

3) Vědomosti si vyzkoušejte v testu.

2.VH

Téma: Celistvost  rostlinného těla     uč. str. 37 – 39

1)Přečtěte si učivo z učebnice.

2) Opište do sešitu téma.

3)Podle obr. 63 /str. 38 (nová učebnice) popište do sešitu, jak fungují průduchy.

4)Nakreslete obyčejnou tužkou 1 průduch obr.63.

5)Podle obr. 66/str. 39 popište do sešitu děje v listu na podzim.

6)Odpovězte na otázku do sešitu: Co dělají rostliny v zimě? Odpověď najdete v učebnici.

7)DOBROVOLNÝ ÚKOL PRO ZÁJEMCE: Proveďte pokus č. 2 ze strany 36 (nová učebnice). Pokus nafoťte a pošlete na můj mail .

novotna@12zskladno.cz