Matematika 7.A (4. – 7.5.)

Ahoj!

4/5  Dnešní hodinu věnujte důsledné kontrole domácí práce z minulého týdne. Problematické příklady jsou vysvětleny pod řešením.

 

5/5 Procenta – základní pojmy (zápis do ŠS)

Při počítání s procenty používáme 3 základní pojmy:

POČET PROCENT, ZÁKLAD, PROCENTOVÁ ČÁST

Vzorový příklad:

4%    z    200    =  8

4%           =            počet procent = KOLIK PROCENT NÁS ZAJÍMÁ

200         =            základ = Z JAKÉHO CELKU PROCENTA POČÍTÁME (100%)

8              =            procentová část = VÝSLEDEK = SLEVA, DAŇ,POČET DĚTÍ……

 

Při počítání s procenty vždy 2 údaje známe a třetí se snažíme vypočítat:

Začneme výpočtem procentové části, se kterým se v praxi setkáváme nejčastěji:

 

VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI

Výhodou, pro někoho nevýhodou, je to, že na počítání s procenty neexistuje univerzální návod, jaký nejlepší způsob na konkrétní příklad použít. Pouze správným pochopením a praxí sami přijdete na to, který způsob výpočtu je pro ten nebo ten příklad nejlepší.

Na jednom konkrétním příkladu se vám budu snažit ukázat všechny možnosti.

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

VYPOČÍTEJ 35% z 800

  1. možnost = VÝPOČET PŘES 1 %

100% = 800

1% = 8 ( 800 : 100 )

35% = 280 ( 35 . 8 )

Tato možnost je obecně výhodná, jestliže nám při určení 1 % nevyjde desetinné číslo, dobře se to počítá.

 

  1. možnost – LOGICKY

10% je desetina, takže 80

30% je třikrát tolik, takže 240

Zbývá 5%, což je polovina z 10%, takže 40

Dohromady tedy 280

Tato možnost je samozřejmě nejlepší, vyžaduje ale nejen základní znalosti o procentech, ale i trochu toho matematického a logického myšlení. 🙂

 

  1. možnost – TROJČLENKA

100%    ……..   800

↑   35%      ……….  x  ↑

 

x = 800/1 . 35/100 = 280

Tato možnost je taková neutrální, zejména když zapomenete vše ostatní. Výhodou je, že při počítání s procenty využíváme vždy PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI. (nemusíme tedy přemýšlet, zda je to PÚ nebo NÚ, je to logické: čím víc, tím víc…)

 

  1. možnost = PŘEVEDENÍM PROCENT NA DESETINNÉ ČÍSLO

35% z 800 mi vlastně říká:  35/100 z 800

35/100 = 0,35

„z“  víme, že je krát, takže:   0,35 . 800 = 280

 Tato možnost se vám možná zdá nejsložitější, ale zdání klame. Až budete v procentech zběhlejší, uvidíte, že je zejména u „blbých“ čísel nejvýhodnější.

 

6/5 procentová část = procvičování

Vypracujte následující cvičení v PS:

PS – 206/ A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12

!!! Nemusíte počítat přes 1%, počítejte tak, jak vám to nejlépe vyhovuje!

Pro opakování logiky výpočtu nebo pro ty, kteří ještě nepochopili, přikládám následující vysvětlovací video:

 

7/5 Výpočet procentové části

Podle výše uvedených pravidel a postupů vypočítejte do školního sešitu na novou stránku:

1) 5% ze 700 =

2) 30% ze 140 =

3) 15% ze 120 =

4) 45% z 80 =

5) 80% z 30 =

6) 38% z 250 =

7) 24% z 650 =

8) 17% z 500 =

9) 15% z 960 =

10) 88% z 1200 =

11) 120% z 870 =

12) 6% z 255 =

 

!!! CELOU STRÁNKU VE ŠKOLNÍM SEŠITĚ Z DNEŠNÍHO DNE (7/5) VYFOŤTE A POŠLETE VE ČTVRTEK NEBO PÁTEK MAILEM!!!

DŮLEŽITÉ:

Jednotlivé příklady:

Opsat zadání, napsat postup výpočtu, je jedno, jaký postup zvolíte, ale bude tam vždy napsaný!!!

např.

12% z 250

10% = 25

1% = 2,5, takže 2% = 5

12% = 30

nebo:

28% ze 6000

1% = 60

28% = 28 . 60 = 1680

 

J. Bajer