AJ 7AB (Lechnýřová) PÁ 17.4.2020

Nezapomeňte, jsme vám k dispozici na rady a porady na e-mailu zslechnyrova@gmail.com, najdete mě i na FB a když budete potřebovat, domluvíme termín a můžeme se slyšet/vidět přes Skype (najdete mě tam jako LechnyrovaP 6B). Jestli používáte jiné platformy, přes které chcete komunikovat, dejte mi vědět.

Dobrý den

Dnes budeme pokračovat v práci s tvorbou příslovcí. Otevřete sešity zezadu. Napište červeně datum 17th April a zapište mluvnici, kterou jsem vám připravila. Dodržte barevná zvýraznění a soustřeďte se na to, co píšete.

Nepravidelná tvorba příslovcí

 • Některá příslovce se z přídavných jmen netvoří podle pravidel, která jste se naučili.
 • Například:
  good (dobrý) – well (dobře)
  fast (rychlý) – fast (rychle)
  hard (tvrdý, těžký) – hard (tvrdě, těžce)

Otevřete pracovní sešit PS 40/4 a vypracujte cvičení. Z každého šedého rámečku vyberte jedno chybné slovo a škrtněte jej. Větám musíte rozumět, abyste dokázali najít slovo, které se do nich nehodí. Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Vrátíme se zpátky k opakování předpřítomného času. Pro jistotu se nejdřív podívejte na následující větu. Nic nepište, jen si pořádně přečtěte shrnutí mluvnice.

She          has          already          brushed          her teeth.
     pomocné sloveso               příčestí minulé
          have / has          (3.tvar z tabulky nepravidelných sloves
                                   nebo koncovka ,-ed u pravidelných sloves)

Překlad: Už si vyčistila zuby. / Už má vyčištěné zuby.

Předpřítomný čas použijeme když mluvíme například o něčem, co se stalo/nestalo nedávno a následky ještě nezmizely.

Otevřete pracovní sešit PS 41/5 a vypracujte cvičení.

 • Máte vyhledat a zapsat příčestí minulá (past participle) nepravidelných sloves na každé desce.
 • Postupujte od prostředka ke kraji.
 • Jedno písmeno můžete použít ve více slovech.
 • Pomůže vám tabulka nepravidelných sloves v PS 63-64
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Pracovní sešit si můžete nechat otevřený jako nápovědu pro vypracování Kahootu. Hledejte slovo, které se do věty nejvíc hodí.
Present perfect (doplň slovo podle významu věty) PIN: 05245530 do neděle 19.4.2020 do 12:00

Otevřete učebnici UČ 64/3.

 • Přečtěte si rozhovor mezi Robinem a Lenkou.
 • Otevřete sešit zezadu a pokračujte v zápisu.
 • V rozhovoru vyhledejte všechny věty, ve kterých se objevuje předpřítomný čas (present perfect)
 • Věty opište do sešitu, pod každou větou nechte jeden volný řádek.
 • V opsaných větách zakroužkujte:
  • červeně pomocné sloveso
  • zeleně příčestí minulé (past participle)
 • Věty přeložte.
 • Zkontrolujte pomocí řešení na konci přípravy.

Řešení PS 40/4
good / well
good / well
good / well

Řešení PS 41/5
3 písmena     4 písmena      5 písmen       6 písmen
had                 done                found             fallen
put                  made               eaten             bought
lit                    sent                 taken               driven
hid                  lost                  drunk              chosen

Řešení UČ 64/3 – věty v sešitě

Have you ever written any music?
Napsal (složil) jsi někdy nějakou hudbu?

I have never recorded music in a studio like Ben and Sita.
Nikdy jsem nenahrával hudbu ve studiu jako Ben a Sita.

I have already written a couple of songs.
Už jsem složil pár písniček.

I haven’t played them for anyone yet.
Ještě jsem je pro nikoho nehrál.

You’ve never told me that!
Nikdy jsi mi to neřekl.

I haven’t done my environmental studies presentation yet.
Ještě jsem nedokončil (nemám hotovou) prezentaci o studiu životního prostředí.