ČJ 7. A (20. – 24. 4.)

Od tohoto týdne nastává změna. Nyní mi budete ke konci každého týdne posílat vypracované veškeré úkoly, tabulky atd., co Vám zadám. Termín budete mít vždy do neděle do 20:00. Každému potvrdím (odpovím na e-mail), že mi e-mail přišel a následně v pondělí (následující týden) každému, kdo mi úkol poslal, zašlu správné řešení všech úkolů z daného týdne. Veškerou svou práci (to znamená, že úplně vše,  co jste daný týden dělali) mi budete posílat pomocí příloh na můj e-mail burant@12zskladno.cz, případně do zpráv na facebooku, nechám to čistě na Vás.

21. 4. – JAZYK
Nadpis: Slovesa – procvičování
Nyní si vyzkoušíte jedno cvičení na pravopis, uvědomte si, že každé to sloveso má jinou koncovku (i/y), proto musíte vždy vymyslet vhodný podmět, aby to pravopisně vycházelo:

– str. 32/cv. 11 -> vypracovat do sešitu

Na straně 33 si přečtěte obě tabulky, nic nepřepisujte. Pokud jste tak učinili, čeká Vás jedno cvičení, které není tak obtížné. Máte vždy sloveso v infinitivu a v závorce napsáno, do jaké osoby a čísla ho máte převést. Pokud jste to dokázali, vymyslete k tomuto slovesu (ve správné osobě a čísle) větu.

  • 33/cv. 14 – vypracovat do sešitu

Nyní se podíváme na něco dalšího -> nepravidelná slovesa. Nepravidelná se jim říká proto, jelikož se některé tvoří nepravidelně, na rozdíl od „klasických“ sloves. Vaším úkolem je, abyste si je opsali do sešitu:

  • 34/ žlutý rámeček

Protože Vás na nepravidelná slovesa rovnou čeká i cvičení, zde máte odkaz na skloňování těchto nepravidelných sloves, který při plnění cvičení využijte:
http://e-skola.sweb.cz/SLOVESA_nepravidelna_slovesa.html

  • 34/cv. 18 – vypracovat do sešitu


22. 
4. – JAZYK
Nadpis: Rod činný a trpný
Ještě, než se pustíte do rodu činného a trpného, zopakujeme si rozkazovací způsob. Stačí mi, abyste si ze cvičení (str. 34/cv. 19) vypsali slovesa v infinitivu a převedli jste je do všech třech tvarů rozkazovacího způsobu -> do 2. os. č. j., 1. a 2. os. č. mn.

Nyní nastává čas se vrhnout na rod činný a trpný. Prvním úkolem, který Vás čeká, bude si vytisknout, případně přepsat, tuto tabulku Rod činný a trpný a vlepit ji do sešitu. Máte zde shrnutí k tomuto slovesnému rodu.

Nyní byste to měli mít už nalepené/přepsané. Hádám, že většina z Vás z toho má totální guláš, ale nyní Vám to trochu vysvětlím v této prezentaci: Prezentace – rod činný a trpný

Případně se můžete podívat i sem:

https://www.mojecestina.cz/article/2012011401-cinny-a-trpny-rod

U následujících vět určete, jestli se jedná o rod činný, nebo rod trpný. Tyto věty si přepište do sešitu:

Obraz byl namalován temperovými barvami.

Marek často vodil starého, skoro slepého pána na procházku.

Vítězné práce byly odměněny odbornou porotou.

Včera se u nás zastavil Marek.

Malý Kamil byl odstrčen bezohledným spoluhráčem.

 

23. 4. – JAZYK
Nadpis: Rod činný a trpný

Nyní budeme pokračovat dál v rodu činném a trpném. Trochu vysvětlení rodu trpného máte zde Rod trpný, pouze si ho přečtěte, tedy až na tabulku (příčestí činné a trpné, tu si přepište).

– str. 37/cv. 7 – udělejte pouze prvních pět příkladů do Vašeho sešitu
– str. 37/cv. 8 – zde vypracujte věty od Úzké údolí do věty Porotci dohlíželi.. – vypracovat do sešitu
– str. 37/cv. 9 – pouze první 4 věty (tím myslím, že začínáte od druhé věty a další 4, protože první je vyplněná) přepsat do jazyk. sešitu

24. 4. – LITERATURA
Nadpis: Umělecký životopis
Životopis jsme už probírali ve slohu (můžete si ho ve slohu zopáknout), proto nebudu po Vás chtít, abyste si psali nějakou teorii, ale i tak Vás práce nemine.

Nejprve se podívejte na umělecký životopis sem:
http://tomaszidek.cz/zivotopis/

a ještě sem:

http://www.sesity.net/elektronicka-knihovna/vita-caroli.pdf

Jedná se o dva odlišné životopisy, Vaším úkolem je následovné:

  • Přečíst – stačí kousek, nechci po Vás čtení na x hodin.
  • Napsat, který podle z Vás je starší.
  • liší se tyto od sebe tyto dva životopisy? Pokud ano, tak jak.
  • Který životopis na Vás působí lépe?