Pokyny k zápisu 2020-2021

( Tento článek najdete také v rubrice Budoucí prvňáčkové).

Vážení rodiče, přinášíme základní informace k průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021. Podrobnosti uvádíme v dalším textu. Čtěte prosím pozorně, dodržujte stanovené termíny, formy a způsoby doručení, doložte požadované přílohy. V současné době by se každá nepřesnost, omyl, nedostatek jen velmi těžko zjišťoval a opravoval.

Pokud to bude možné, uskuteční se informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků 16.6.2020 v 16.30. Budete informováni na stránkách školy.

Podání přihlášek do školní družiny a ke stravování se uskuteční poslední týden v srpnu 2020.

Děkujeme za pochopení.

Pokyny k zápisu

Zápis do budoucího 1.ročníku proběhne v dubnu 2020, tentokrát bez osobní přítomnosti dětí. Vzhledem k současné situaci proběhne zápis v maximálně bezkontaktní podobě- tzn. i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte.

Formulář přihlášky, Zápisní list a Žádost odklad školní docházky najdete na stránkách školy www.12zskladno.cz – formuláře ke stažení  –  Přihláška k základnímu vzdělávání – 1. ročník, Zápisový list- 1.ročník, Žádost o odklad školní docházky – 1.ročník.

Přihláška ke vzdělávání

Termíny pro podání přihlášky ke vzdělávání: 

 1. bez osobní přítomnosti rodiče můžete podat přihlášku od úterý 14.dubna do soboty 25.dubna (denně 8.00-12.00) – formy doručení –viz. níže
 2. osobně – zcela výjimečně (od 20.4. do 23.4.2020 (9.00 – 12.00), 24.4.2020 (14.00 – 18.00) a 25.4. (9.00 – 12.00)

Způsoby doručení přihlášky:

do datové schránky školy  (fp3fc6d)

– e-mailem  (12zskladno@seznam.cz) –  pozor musí být uznaný elektronický podpis! –  obyčejný  e-mail nebude jako přihláška uznán 

– poštou – pozor–zašlete včas, musí být doručeno ve vypsaném termínu

– osobně – pouze v případě, že nemáte opravdu jinou možnost (termíny níže)

 20.4.2020 – 23.4.2020 (od 9.00 do 12.00)

24.4. 2020 (od 14.00 do 18.00)

25.4.2020 (od 9.00 do 12.00)

Formuláře a obálky škola připraví na určeném místě u vstupu, vyplníte, dodáte kopie dokladů  (viz níže), vložíte do obálky a vhodíte do připravené schránky u vstupu školy.

Pro přihlášení do 1.ročníku dodejte:

 1. a) vyplněnou přihlášku zápisní list (ke stažení na stránkách školy)
 2. b) kopii občanského průkazu zákonného zástupce (nemusí být ověřena)
 3. c) kopii rodného listu dítěte (nemusí být ověřena)
 4. d) kopii rozhodnutí o loňském odkladu školní docházky (nemusí být ověřena)
 5. e) kopie soudního rozhodnutí -pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákonný zástupce (nemusí být ověřena)

 

Odklad školní docházky

Termíny pro podání žádosti o odklad: 

 1. 1. bez osobní přítomnosti rodiče můžete podat žádost o odklad od úterý 14.dubna (od 8.00) do soboty 25.dubna ( do 12.00) – formy doručení – viz. níže
 2. osobně – zcela výjimečně (pouze po tel.domluvě – 312 310 100)

Způsoby doručení žádosti:

do datové schránky školy  (fp3fc6d)

– e-mailem  (12zskladno@seznam.cz) –  pozor musí být uznaný elektronický podpis! –  obyčejný e-mail nebude jako žádost uznán 

– poštou – pozor – zašlete včas, musí být doručeno ve vypsaném termínu

– osobně – pouze v případě, že nemáte opravdu jinou možnost – po tel. domluvě 312 310 100

K žádosti o odklad dodejte:

 1. a) vyplněnou žádost o odklad, žádost o přijetí, zápisní list (ke stažení na stránkách školy)
 2. b) doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky
 3. c) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 4. d) kopii občanského průkazu zákonného zástupce (nemusí být ověřena)
 5. e) kopii rodného listu dítěte (nemusí být ověřena)
 6. f) kopie soudního rozhodnutí (nemusí být ověřena) -pokud dítě přihlašuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Seznam dětí přijatých na naši školu ( registrační čísla) bude vyvěšen u vstupu do školy a na stránkách školy (www.12zskladno.cz) pravděpodobně nejdříve 5.5.2020.  Budoucí prvňáčci budou uveřejněni pod registračním číslem, které vám sdělíme po podání žádosti mailem nebo telefonem. „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy od 19.5.2020 do 22.5.2020 v době od 9.00 do 11.00 při zachování všech bezpečnostních opatření.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

 „Rozhodnutí o nepřijetí“ škola zasílá poštou.

 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky

„Rozhodnutí  o odkladu školní docházky“ bude škola vydávat na základě dodání všech povinných doporučení  v od 25.5.2020 v době od 9.00 do 11.00.