Postup prací k 20.9.2019 fotogalerie

Horní nádvoří

Osvětlení nádvoří

Vývěska u vchodu

Zkouška osvětlení

Finální úpravy