Postup prací k 22.8.2019

Hlavní pavilon – omítka

Chodník 1-5 pavilon

Nádvoří

Nádvoří

Podél pavilonů