Výměnný pobyt dětí ve Vitry sur Seine (Francie)

(pořádá každoročně Statutární město Kladno)

termín 6. – 20.7.2018

určen pro žáky 7.- 9.roč. mající trvalé bydliště v Kladně

z každé školy se může zúčastnit 1 žák , škola navrhne ještě 2 náhradníky

doprava – doprava bude zajištěna letecky. (Náklady na letenku z Letiště Václava Havla Praha na letiště Paříž-Beauvais a zpět, včetně letištních a palivových poplatků, hradí rodiče, maximálně však do výše 5 tis. Kč. Pokud cena zpáteční letenky a poplatků přesáhne 5 tis. Kč, uhradí veškeré náklady nad tuto částku
Statutární město Kladno )

pobyt hradí magistrát

podrobnější informace poskytuje magistrát osobní schůzkou se zákonnými zástupci žáků

program: návštěva zajímavých míst, sportovní, kulturní a další aktivity

Kritéria výběru žáků:
trvalé bydliště žáka na území města Kladna
přednost mají žáci 9.ročníků dále 8.roč.
jazykové znalosti
reprezentace školy
chování a vystupování na veřejnosti
ochota podílet se na činnosti školy
prospěch
zdravotní způsobilost – pobyt může být v některých okamžicích fyzicky i psychicky náročnější
neúčast na předchozích ročnících těchto výměnných pobytů

Upozornění!
Jedná se o skupinový pobyt, který neumožňuje řešit případné individuální požadavky rodičů nebo žáků na změnu sjednaného programu. Žák proto musí absolvovat společný odlet Praha-Paříž, respektovat nepřerušovaný pobyt ve Francii a následný přílet Paříž-Praha

Komisi bude tvořit vedení školy a třídní učitelé přihlášených žáků. Schůzka komise se uskuteční 13.3.2018 ve 13.00 hod. v ředitelně.

Závazné přihlášky ( jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonické spojení na rodiče + jejich jméno a příjmení) s podpisem rodičů odevzdávejte třídním učitelům/učitelkám do 13.3.2018.

Mgr. Vladimír Dufek
ředitel školy