Přehled rozvrhů tříd

Rozvrh I.A 2020/2021
1.A0123456789
POČJMČJHV
ÚTMČJTVČS
STČJAJČJ
ČTMČJTVČS
ČJMČJ
Rozvrh I.B 2020/2021
1.B0123456789
POČJMČJHV
ÚTMČJTVČS
STČJAJČJ
ČTMČJTVČS
ČJMČJ
Rozvrh I.C 2020/2021
1.C0123456789
POČJMTVČS
ÚTČJMČJ
STMČJTVČJ
ČTČJČJČS
ČJMČJHV
Rozvrh I.H 2020/2021
1.H0123456789
POČj
(český jazyk)
M
(matematika)
ČS
(člověk a jeho svět)
TV
(tělesná výchova)
ÚTČJ
(český jazyk)
M
(matematika)

(tvořivé činnosti)

(tvořivé činnosti)
ČJ
(český jazyk)
STČJ
(český jazyk)
M
(matematika)
ČJ
(český jazyk)
TV
(tělesná výchova)
Hv
(hudební výchova)
ČTČJ
(český jazyk)
M
(matematika)
ČJ
(český jazyk)
ČS
(člověk a jeho svět)
TV LedTV LedČJ
(český jazyk)
Aj
(anglický jazyk)
Rozvrh II.A 2020/21
2.A0123456789
POČJMČJTV
ÚTČJMČSINF
STČJMČJAJ
ČTČJMČJPLAVPLAV
ČJMČSHV
Rozvrh II.B 2020/2021
2.B0123456789
POČJMČJIF
ÚTMTVČJČSAJ
STČJMČJ
ČTMČSČJPLAVPLAV
ČJMHVČJ
Rozvrh II.C 2020/2021
2.C0 - od 7,10123456789
POMIFTVČSČJ
ÚTMČJČJ
STČJČJMHV
ČTTH 1.čtvrtekMČJČJPLAVPLAV
ČJMČJČS
Rozvrh II.H 2020/2021
2.H0123456789 
POČJMHV
ÚTČJMČJTVAJ
STČJMČJIF
ČTČJMČJPLAVPLAV
ČJMČSČJ
Rozvrh III.A 2020/2021
3.A0123456789
POČJMAJČJTV
ÚTČJMČSHVČJ
STČJMAJČJTV
ČTČJMČS
ČJMAJČJ
Rozvrh III.C 2020/2021
3.C0123456789
POČJMČJČSHV
ÚTAJČJMČJ
STČJMČJTV
ČTAJČJČSČJ
ČJMČJAJTV
Rozvrh III.H 2020/2021
3. H0123456789
POĆJMTVAJĆS
ÚTČJMĆJ
STĆJHVAJMČJTV/LED
ČTČJMČSČJTV
ČJAJMČJTV/LED
Rozvrh IV.A 2020/2021
4.A0123456789
POČJM geo.AJ
ÚTtřídní doučkaČJMČJ slohČS vl.TVAJ
STIFČJMČS př.ČJ lit.
ČTČJMČJ lit.HVAJ
ČJMČS vl.TV
Rozvrh IV.B 2020/2021
4.B0123456789
POČJMČS
ÚTMČJIFAJ
STČJTVČSMČJ
ČTMČSČJAJČJ
ČJMAJČJHVTV
Rozvrh IV.H 2020/2021
4.H0123456789
POČJMČJČSAJ
ÚTČJMČSTV
STHCHCČJMAJ
ČTČJMTVČSČJAJ
ČJMČJHVIF
Rozvrh V.A 2020/2021
5.A0123456789
POČJMČS VLČJ lAjTV
ÚTTH 1xmes 7:10ČJMČS VLHVAj
STČJMTVČj l
ČTdouč 7:10ČJMgČS Př
ČJ slIFMČS PřAj
Rozvrh V.B 2019/2020
5.B0123456789
POČJMČJČSAJIF
ÚTČJM ČSTV AJ
STČJMHVČJ
ČTČJMČS
ČJMTVČS AJ
Rozvrh V.H 2020/2021
5.H0123456789
POHcHcČjMaČsHv
ÚTČjMaČsAj
STHcHcMaČjAJTv
ČTČJMČj
MaČjČsAjTv
Rozvrh VI.A 2020/2021
6.A0123456789
POMČJFZTV
ÚTVOMČJAJČsP/IFČsP/IF
STTVDČJVVVV
ČTZČJMAJHVVO
AJMDČJ
Rozvrh VI.B 2020/2021
6.B0123456789
POČJZMVOTV
ÚTMDHVAJČJČJVV
STTVČJZM
ČTDFČJMAJVOVV
AJČSP/ IFČSP/ IF
Rozvrh VI.H 2020/2021
6.H0123456789
POTVAJDVVVV
ÚTTV/LEDTV/LEDČJMČSPHVVO
STMAJČJD
ČTTVMAJVOČJZIF
TV/LEDFMČJ
Rozvrh VII.A 2020/2021
7.A0123456789
POHvMČjVOF
ÚTČjAjZMVPVP
STČjAjTvDMVv
ČTČjVOMFČSP/IFČSP/IF
MAjTvDZ
Rozvrh VII.B 2020/2021
7.B0123456789
POČJDHVVOM
ÚTAJ/AJZMČJVPVP
STFAJ/AJTV/TVMČSP/IFČSP/IF
ČTČJMZDVOVV
TH (1/měsíc)MAJ/AJTV/TVČJF
Rozvrh VII.H 2020/2021
7. H0123456789
PO------
Tv ledVOČjAj
ÚT---TV ledTv ledZFMVVVP
ST---MTvIFČjDHv
ČT---

AjMČJVOVVF
---

ČJZAjTvM
Rozvrh VIII. A 2020/2021
8.A0123456789
POAJ/AJFMRJ/NJHV
ÚTCHČJVVVVTV/TVDVO
STZČJ/MM/ČJAJ/AJFVP
ČTDAJ/AJČJCHMRJ/NJTV/TV
VOČJZMRJ/NJ
Rozvrh VIII.B 2020/21
8.B0123456789
POAJ/AJČJ/MM/ĆJFVORJ/NJ
ÚTMCHZTV/TVČJD
STTH (1/měs)ČJVOFAJ/AJMVP
ČT
MAJ/AJRJ/NJDHV TV/TV
CHZČJVVVVRJ/NJ
Rozvrh VIII. H 2020/2021
8. H0123456789
PODVOZRJ/NJF
ÚTTVMČJCHAJVP-LED
STTVČJAJMHVVV
ČTTV LEDTV LEDFČJMRJ/NJD
ČJMCHVORJ/NJAJ
Rozvrh IX. A 2020/2021
9. A0123456789
POČJZRJ/NJMVOTV/TV
ÚTDMFČJRJ/NJCHAJ
STČJMVOAJVP
ČTCHDMRJ/NJČJFHV
TV/TVČJMAJVV
Rozvrh IX.B 2020/2021
9.B0123456789
POMAjRj/NjChČjTv
ÚTAjFMDRj/NjČjHv
STMČjVOZVP
ČTČjDChRj/NjMVvAj
TvFČjMVO
Rozvrh IX. H 2020/2021
9.H0123456789
POTVCHRJ/NJAJMVV
ÚTČDVOMRJ/NJVP
STAJFČHVMZ
ČTTV/ledTV/ledČRJ/NJDVOCH
ZMAJČFTV