Přehled rozvrhů tříd

Rozvrh I.A 2021/2022
1.A0123456789
POČJMČJTV
ÚTĆJM
STČJAJČSHV
ČTČJMČJTV
ČJMČJČS
Rozvrh I.B 2020/2021
1.B0123456789
POČJMČJČS
ÚTČJMTVČJ
STČJMHVAJ
ČTČJM
ČJČSTVČJ
Rozvrh I.C 2020/2021
1.C0123456789
POČJMTVČS
ÚTČJMČJ
STMČJTVČJ
ČTČJČJČS
ČJMČJHV
Rozvrh I.H 2020/2021
1.H0123456789
POČj
(český jazyk)
M
(matematika)
ČS
(člověk a jeho svět)
TV
(tělesná výchova)
ÚTČJ
(český jazyk)
M
(matematika)

(tvořivé činnosti)

(tvořivé činnosti)
ČJ
(český jazyk)
STČJ
(český jazyk)
M
(matematika)
ČJ
(český jazyk)
TV
(tělesná výchova)
Hv
(hudební výchova)
ČTČJ
(český jazyk)
M
(matematika)
ČJ
(český jazyk)
ČS
(člověk a jeho svět)
TV LedTV LedČJ
(český jazyk)
Aj
(anglický jazyk)
Rozvrh II.A 2021/22
2.A0123456789
POČJMTVČJIF
ÚTMČJAJČSČJ
STČJMČJ
ČTMČSHVPLAVPLAV
ČJMČJ
Rozvrh II.B 2021/2022
2.B0123456789
POČJMTVČSIF
ÚTMČJAJČJ
STČJMČSČJ
ČTMČJHVPLAVPLAV
ČJMČJ
Rozvrh II.C 2020/2021
2.C0 - od 7,10123456789
POČJMTVČS
ÚTČJČJMHV
STMČJČJČSIF
ČTDoučování ČJMČJPLAVPLAV
ČJČJM
Rozvrh II.H 2020/2021
2.H0123456789 
POČJMHV
ÚTČJMČJTVAJ
STČJMČJIF
ČTČJMČJPLAVPLAV
ČJMČSČJ
Rozvrh III.A 2020/2021
3.A0123456789
POČJMAJČJPlaváníPlavání
ÚTČJMČSČJHV
STČJMAJ
ČTČJMČSČJTV
ČJMAJČJ
Rozvrh III.B 2021/2022
3.B0123456789
POČJMAJČJ TV - PLAVÁNÍTV - PLAVÁNÍ
ÚTMČJČJČŠČJ
STMHVTVAJČJ
ČTMČJČS
ČJMČJAJ
Rozvrh III.C 2021/2022
3.C0 - od 7,00123456789
POČJAJMČJPlavání
ÚTČJČJMČS
STDoučováníAJČJTVČJ
ČTČJČJMČSHV
MČJAJČJ
Rozvrh III.H 2021/2022
3. H0123456789
POAJČSČJMPLAVPLAV
ÚTČJMČJHV
STAJČJMČSČJTV/LED
ČTČJMTVČJ
ČJMČJAJTV/LED
Rozvrh IV.A 2021/2022
4.A0123456789
POČJAMČS vlTV
ÚTČJMČJ čtIFHV
STČJMČJ čt
ČTtřídní doučkaČJMČS vlATV
ČJ slM geoAČS přČJ čt
Rozvrh IV.B 2021/2022
4.B0123456789
POČJČJMČS
ÚTAJČJMTVHV
STČJMČSČJ
ČTAJMIFČJČJTV
AJČJMČS
Rozvrh IV.H 2021/2022
4.H0123456789
POČJMČSČJHVHC
ÚTČJAJMČSTV
STHCHCČJMČJIF
ČTČJAJMČS
ČJAJMČJTV
Rozvrh V.A 2020/2021
5.A0123456789
POČJMČS VLČJ lAjTV
ÚTTH 1xmes 7:10ČJMČS VLHVAj
STČJMTVČj l
ČTdouč 7:10ČJMgČS Př
ČJ slIFMČS PřAj
Rozvrh V.B 2021/2022
5.B0123456789
POČJMAJČS-Vl
ÚTMČJČS-PřIFHV
STČJMAJTVČJ
ČTMČJČS-VlČJ
ČJMČS-PřAJTV
Rozvrh V.H 2021/2022
5.H0123456789
POHCHCČjMAj
ÚTČjMČsAjTv
STHcHcČjMČj
ČTČJMČsHvAJTv
ČjMČs
Rozvrh VI.A 2021/2022
6.A0123456789
POČJTVAJVO
ÚTČJMZDHVČsP/IFIF/ČsP
STMVOAJČJVV
ČTČJTVMZVVFD
AJČJM
Rozvrh VI.B 2021/2022
6.B0123456789
PODTVAJMČJ
ÚTZVOČJMFVVVV
STČJMAJD
ČTHVTVVOČJZČSP/IFIF/ČSP
AJČJM
Rozvrh VI.H 2021/2022
6.H0123456789
POZHVVOAJM
ÚTTV/LEDTV/LEDČVVAJVV
STDČMTVČSP/Dílny
ČTVOČIFMAJTVF
------------------------TV/LEDČDM
Rozvrh VII.A 2020/2021
7.A0123456789
POHvMČjVOF
ÚTČjAjZMVPVP
STČjAjTvDMVv
ČTČjVOMFČSP/IFČSP/IF
MAjTvDZ
Rozvrh VII.B 2020/2021
7.B0123456789
POČJDHVVOM
ÚTAJ/AJZMČJVPVP
STFAJ/AJTV/TVMČSP/IFČSP/IF
ČTČJMZDVOVV
TH (1/měsíc)MAJ/AJTV/TVČJF
Rozvrh VII.H 2021/2022
7. H0123456789
PO---TV LED
TV LEDVOČJFVV
ÚT---TV LEDMAJČJZTV
ST---VOMAJDVV
ČT---

TVIFMHVČJF
---

MZČJAJVP
Rozvrh VIII. A 2021/2022
8.A0123456789
POMVOČRJ/NJAJCH
ÚTZMČFDTVAJ
STCHVVVVRJ/NJVP
ČTVOČAJMRJ/NJHVF
ČDTVMZ
Rozvrh VIII.B 2021/22
8.B0123456789
POAJCHČJMDZ
ÚTMČJAJRJ/NJTVF
STRJ/NJČJVVZVOVP
ČTFMAJCHCC D
MRJ/NJTVVOČJHV
Rozvrh VIII. H 2021/2022
8. H0123456789
POVOČJCHRJ/NJDTV
ÚTFMAJČJTV LEDTV LED
STCHČJAJMRJ/NJD
ČTTV LEDZMRJ/NJAJ
TVVOČJHVVVMF
Rozvrh IX. A 2021/2022
9. A0123456789
POAJČJMTV/TVRJ/NJVO
ÚTCHAJČJMFZ
STČJMVORJ/NJDVP
ČTAJFCHMČJHV
ČJTV/TVMDRJ/NJVV
Rozvrh IX.B 2021/2022
9.B0123456789
POMFČJTVCHRJ/NJ
ÚTVVČJDMVOAj
STZRJ/NJMČJFVP
ČTMDRJ/NJČJAJHV
CHTVAJMVOČJ
Rozvrh IX. H 2021/2022
6.H0123456789
POVOZFRJ/NJTV
ÚTČMCHAJDTV/LEDTV/LED
STHVFČRJ/NJMAJ
ČTTV/LEDČDMZAJ
TVVOČCHMRJ/NJVV