Pracovní doba školní družiny

Rozvrh školní družiny - 1. oddělení 2020/2021
od6.007.4011.3012.3013.1515.00
do7.408.4012.3013.1515.0017.00
pondělí-----Relaxační
+ spontánní činnost
Oběd
+člověk a jeho svět
Umění a kulturaPříprava na vyučování
+odpočinková činnost
úterýranní péčeOdpočinková
+spontánní činnost
Oběd
+relaxační činnost
Sportovní činnostOdpočinková činnost
Do 16.30
středaranní péčeOdpočinková
+relaxační činnost
Oběd
+příprava na vyučování
Sportovní činnostSpontánní
+odpočinková činnost
Do 15:30
čtvrtek-----Relaxační
+spontánní činnost
Oběd
+umění a kultura
Sportovní činnostPříprava na vyučování
+odpočinková činnost
pátekranní péčeRelaxační
+spontánní činnost
Oběd
+člověk a jeho svět
Sportovní činnost
Do 14:30

Rozvrh školní družiny - 2. oddělení 2020/2021
od6.007.4011.3012.3013.3015.00
do7.408.4012.3013.3015.0016.30
pondělíRanní péče 6:40-7:40Spontánní činnostOběd
Relaxační činnost
Člověk a jeho svět
Sportovní činnostPříprava na vyučování
Odpočinková činnost
do 16.00
úterýRanní péče 6:40-7:40Spontánní činnostOběd
Umění a kultura
Sportovní činnostOdpočinková činnost
do 17.00
středa-----Spontánní činnostOběd
Člověk a jeho svět
Sportovní činnostSpontánní
a odpočinková činnost
Do 16:00
čtvrtekRanní péče 6:00 - 7:40------Oběd
Umění a kultura
Sportovní činnostPříprava na vyučování
Odpočinková činnost
Do 16.00
pátek------Spontánní činnostOběd
Člověk a jeho svět
Sportovní činnostOdpočinková činnost
Do 15:50
Rozvrh školní družiny - 3. oddělení 2020/2021
od6.4011.3012.3013.3015.00
do7.4012.3013.3015.0017.00
pondělí----------oběd
+organizace Hc
+spontánní činnost
+příprava na vyučování
+organizace HC
Do 14:10
úterý----------oběd
+organizace Hc
+spontánní činnost
oběd
+organizace Hc
+člověk a jeho svět
+sportovní činnost
středaranní péčeoběd
+organizace Hc
+příprava na vyučování
+odpočinková činnost
oběd
+organizace Hc
+spontánní činnost
oběd
+organizace Hc
Do 14:10
čtvrtekranní péčespontánní činnostoběd
+organizace Hc
+odpočinková činnost
oběd
+organizace Hc
+sportovní činnost
+umění a kultura
pátekranní péčeoběd
+organizace Hc
oběd
+organizace Hc
oběd
Do 14:10
Rozvrh školní družiny - 4. oddělení 2020/2021
od6.007.4011.3012.3013.3015.00
do7.408.4012.3013.3015.0017.00
pondělíOběd
Organizace HC
Spontánní činnost
Oběd
Sportovní činnost
do 15.00
úterýČlověk
a jeho svět
Oběd
Organizace HC
Spontánní činnost
Oběd
Spontánní činnost
do 14.30
středaUmění
a kultura
Oběd
Spontánní činnost
Sportovní činnost
do 15.00
čtvrtekOběd
Organizace HC
Spontánní činnost
Sportovní činnost
do 14.00
pátekOběd
Spontánní činnost
Sportovní činnost
do 15.00
Rozvrh školní družiny - 5. oddělení 2020/2021
od6.007.4011.3012.3013.3015.00
do7.408.4012.3013.3015.0017.00
pondělíRanní péčeSpontánní činnostOběd
Odpočinková činnost
Sportovní činnost Umění a kultura
do 15:50
úterýČlověk a jeho světOběd
Odpočinková činnost
Sportovní činnost Spontánní činnost
do15:30
středaOdpočinková činnostOběd
Spontánní činnost
Sportovní činnost Člověk a jeho svět 17:00
čtvrtekRelaxační činnostOběd
Relaxační činnost
Sportovní činnost Spontánní činnost
do 15.30
pátekRelaxační činnostOběd
Relaxační činnost
Sportovní činnost Příprava na vyučování
spontánní činnost 17:00