PROJEKT OZDRAVNÉ POBYTY – leden 2017

Naší škole byla schválena podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR na ozdravný pobyt pro 80 žáků. Tato podpora činí 68% z nákladů na pobyt. Projekt nazvaný Knoflíky vládce hor SFŽP ČR č.j. SFŽP 008885/2015 byl realizován ve  Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově ve 2 turnusech (1. turnus 4.1.-15.1.2017; 2. turnus plánovaný 15.1.-26.1.2017 byl ukončen již 19.1. 2017 na doporučení KHS v Trutnově).